Medewerkers

 

Mirjam Kaptein
Directeur
Heeft de dagelijkse leiding over de VWC. Realiseert strategisch beleid en zorgt ervoor dat de doelstellingen van de Vrijwilligers- centrale Nijmegen gehaald kunnen worden. Houd de wensen van vrijwilligers en organisaties in de gaten en vertaalt deze naar diensten van de VWC. Is een echte ondernemer en sterk in lobbyen bij de Nijmeegse politiek en andere organisaties.
m.kaptein@vwc-nijmegen.nl  

Rient Ploeger
Coördinator Projecten
Richt zich via projecten op maatschappelijke activering en participatie van specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen, vrouwen en culturele minderheden door middel van vrijwilligerswerk. Geeft leiding aan de project-medewerkers en zorgt ervoor dat organisaties op de hoogte blijven van het aanbod van de Vrijwilligerscentrale en zit daarom vaak met opdrachtgevers aan tafel.
r.ploeger@vwc-nijmegen.nl 

 

Dieuwke Besselink
Coördinator Organisatie Ondersteuning
Ondersteunt maatschappelijke organisaties door hen te informeren en te adviseren over vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid en door het organiseren van bijeenkomsten en deskundigheidsbevordering. Geeft daarnaast maatwerkadvies aan organisaties die met  vrijwilligers van Bijzonder Werkt willen werken.
d.besselink@vwc-nijmegen.nl 

 

 

Heleen Tieze
Coördinator Vrijwilligers
Runt samen met de vrijwillige bemiddelings-medewerkers het Bemiddelingscentrum. Door middel van PR-activiteiten brengt zij het vrijwilligerswerk onder de aandacht en organiseert de evenementen voor het werven van vrijwilligers.

Zoekt daarnaast voor het project Bijzonder Werkt op verzoek van doorverwijzende instanties een passende plek voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk en daarbij extra informatie, advies en persoonlijke begeleiding nodig hebben.
h.tieze@vwc-nijmegen.nl 

 

Lianne Bongers
Projectmedewerker
Is samen met collega Renske de makelaar voor de maatschappelijke stages (MaS) in Nijmegen. Onderhoudt vooral de contacten met alle Nijmeegse middelbare scholen en brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Ondersteunt tevens bij de PR van de VWC, via de website en social media.
l.bongers@vwc-nijmegen.nl

 

Renske Borkus
Projectmedewerker
Samen met Lianne zet zij zich als makelaar in voor maatschappelijke stages (MaS) in Nijmegen. Onderhoudt vooral de contacten met de stagebieders en brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Heeft daarnaast de helpdeskfunctie voor mas-xpress.nl 
r.borkus@vwc-nijmegen.nl 

 

Joany Dahlmans
Projectmedewerker
Bemiddelt voor het project 'Aan de Slag' asielzoekers naar vrijwilligerswerk. Houdt zich als competentieadviseur bezig met competentiegericht vrijwilligerswerk in het kader van project 'Europass'. Voert samen met collega Heleen Tieze het project 'Bijzonder Werkt' uit en is daarnaast actief voor het project 'Time2Move' 
j.dahlmans@vwc-nijmegen.nl 

   

   

Judith Rikken
Projectmedewerker
Richt zich hoofdzakelijk op de ondersteuning bij het project maatschappelijke stages en onderhoudt contact met stagebieders.
Bij andere projecten binnen de afdeling springt ze bij waar nodig! 
j.rikken@vwc-nijmegen.nl 

 

Floor Snijders
Medewerker administratie en projectondersteuning
Steun en toeverlaat voor haar collega’s en vraagbaak voor iedereen die de Vrijwilligerscentrale belt of binnenloopt. Beheert de evenementenkalender en biedt administratieve ondersteuning bij lopende projecten.
f.snijders@vwc-nijmegen.nl 

 

Hetty Lamers
Medewerker bemiddeling
Hetty maakt deel uit van het bemiddelingsteam. Aan de hand van interesse, hobby’s en ervaring maakt zij een match tussen vrijwilligers en vacatures. 

Hetty voert ook VOM-gesprekken (Vrijwilligerswerk Op Maat), waarin dieper ingegaan wordt op wensen en mogelijkheden van een vrijwilliger.
h.lamers@vwc-nijmegen.nl 


 

 

Ria de Boer
Secretaresse (NGR-Office B.V.)
Is de rechterhand van Mirjam wat betreft de secretariële ondersteuning voor de vrijwilligerscentrale.

r.deboer@vwc-nijmegen.nl

 

 

 

Rik Robijn
Communicatie en redactie

Ondersteunt de communicatie en PR van de vrijwilligerscentrale, zowel in advies als in uitvoer.

 

 

 

Mariët Haverkamp (Tekstmakerij)
Redactie en productiebegeleiding

Biedt ondersteuning bij opstellen van teksten voor o.a. advertenties, banners, folders en brochures.

 

 

 

Bonnie Tran-Nguyen
Assistent-Accountant (BGH Accountants & Adviseurs)
Verzorgt de financiële administratie voor de vrijwilligerscentrale

 

Vrijwilligers op de vrijwilligerscentrale

Ook wij kunnen niet draaien zonder vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn regelmatig in het Bemiddelingscentrum te vinden en informeren dan (potentiële) vrijwilligers en organisaties over vrijwilligerswerk. Zij helpen mee de vacaturebank up-to-date te houden en voeren de administratie rondom de vacaturebank. Wanneer nodig assisteren ze bij evenementen van de VWC.

 

Marianne van der Schans
Vrijwilliger bemiddeling

bemiddeling@vwc-nijmegen.nl   
024 820 00 24                                       

 

Bart Reijbroek
Vrijwilliger bemiddeling

bemiddeling@vwc-nijmegen.nl   
024 820 00 24  

Meike van der Schans
Vrijwilliger bemiddeling

bemiddeling@vwc-nijmegen.nl   
024 820 00 24  

 

Olav Jansen
Vrijwilliger bemiddeling

bemiddeling@vwc-nijmegen.nl   
024 820 00 24  

 

Rita Bruggeman
Vrijwilliger bemiddeling

bemiddeling@vwc-nijmegen.nl   
024 820 00 24   

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken

Deel via social media