Training?

Geplaatst op 22 januari 2018 12:15

Gemeente Berg en Dal heeft in 2017 de Nota Vrijwilligerswerk geschreven. Hierin staat beschreven hoe de gemeente bijdraagt aan

- Verbinden van vrijwilligers aan vrijwilligerswerk

- Versterken van vrijwilligers, zodat zij zich ondersteund voelen

- Waarderen en Promoten van vrijwilligerswerk

Klik hier om de Nota Vrijwilligerswerk helemaal door te lezen.

Vele organisaties in gemeente Berg en Dal bieden vrijwilligersplekken aan. Maar daar is het niet meteen mee gedaan. Vrijwilligers willen zich zo goed mogelijk in kunnen zetten voor de organisatie. Bij het opstellen van de Nota Vrijwilligerswerk kwam naar voren dat vrijwilligers graag scholing willen zodat zij hun taken beter kunnen uitvoeren.

Wij willen jullie daarbij helpen. Welke scholingsvraag heeft u als vrijwilliger of als organisatie? Bij een grote vraag op 1 specifiek onderwerp kan het Vrijwilligerssteunpunt scholing organiseren.

Geef hier uw voorkeuren aan.