cursus Leider Sportieve Recreatie

Geplaatst op 13 maart 2018 16:05

De cursus Leider Sportieve Recreatie (LSR) leidt jou op tot ‘assistent’ sportleider.
Ben jij een vrijwilliger bij b.v. de dagopvang, sportgroep senioren, beweegtuin, inloop en ontmoeting of bij een kinderopvang en wil je ook weleens een beweegactiviteit of spel leiden? Wil je leren hoe je dit verantwoord opbouwt, varieert en met welke materialen je dit kan uitvoeren? Wil jij mensen blij maken en uit haar/zijn eenzaamheid halen? Dan is deze cursus LSR (Leider Sportieve Recreatie) iets voor jou. Samen met andere vrijwilligers uit Berg en Dal in de maanden april, mei, juni en augustus 2018.


De volgende vaardigheden ga je leren
 les- en leiding geven aan kleine groepen van max. 6 personen
 onder verantwoordelijkheid van iemand met een niveau 3 opleiding grotere groepen begeleiden;
 aanbieden en aanpassen van verschillende beweeg- en recreatieve sportieve activiteiten;
 activiteiten meehelpen te organiseren;
 EHB(S)O, eerste hulp bij (beweeg) ongelukken;
 veilige beweegsituaties creëren;
 het reflecteren/terugkijken op u eigen handelingen.


Tijdsduur – dag en datum – locatie - docent
 10 lesavonden, 25 lesuren, 2 uur persoonlijke coaching en 15 uur stage lopen
 woensdagen in april, mei, juni en augustus
 van 19.00- 21.30 uur
 gymzaal BS Op de Heuvel (Ericastraat 39, Groesbeek)
 bevoegd docent Sportadviesbureau NSA


Proeve van bekwaamheid
 een beweegactiviteiten bedenken en geven aan jouw doelgroep
 het succesvol assisteren bij grotere activiteiten en/of evenementen
 een verslag maken van deze activiteit


Stage lopen - 15 uur
 Stage lopen doe je bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet, maar je mag ook altijd bij andere organisaties jouw licht opsteken.
 je gaat tijdens deze stage een sportbegeleider assisteren met het lesgeven aan kleine groepen.


Kosten
 Deze opleiding wordt je gratis aangeboden! Jouw inzet is kostbaar en waardevol!
Heb je vragen of opmerkingen? Kom dan vrijblijvend naar de informatieavond op woensdag 4 april 19.00 uur in basisschool Op de Heuvel in Groesbeek, daar geven wij en de docent jou onder het genot van koffie/thee alle uitleg en informatie. Of bel Marian Schijf, beweegcoach senioren 06-13260571.
Mogelijk gemaakt door een subsidie van fonds NutsOhra.