Alles over vrijwilligerswerk

VRIJWILLIGERSWERK

"Een vrijwilliger is iemand die regelmatig voor een instelling werkzaam is en niet voorkomt in de loon- en salarisadministratie, hoewel er van een (geringe) onkostenvergoeding sprake kan zijn." (definitie van Centraal Bureau voor de Statistiek)

Vrijwilligerswerk is werk waarvoor niet wordt betaald, het verdringt geen reguliere arbeidsplaats en is voor maximaal 20 uur per week. Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Maak vooraf goede afspraken

Als vrijwilliger heb je te maken met rechten en plichten. Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen.
Maak goede afspraken over de inhoud van het werk, de werktijden en het aantal uren dat je werkt, over de begeleiding en eventuele scholing. Check of er met een onkostenvergoeding gewerkt wordt.

VERZEKERING VOOR VRIJWILLIGERS

Het is belangrijk dat je tijdens het vrijwilligerswerk verzekerd bent. 

Om alle vrijwilligers tegemoet te komen heeft de gemeente Beuningen per 1 januari 2009 een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Met deze verzekering zijn alle vrijwilligers verzekerd die actief zijn in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente werken.

ONKOSTENVERGOEDINGEN

Als vrijwilliger maak je soms onkosten bij de uitvoering van je vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten of telefoonkosten. 

Spreek met de organisatie af welke onkosten vergoed kunnen worden. Sommige organisaties vergoeden alleen de reiskosten, anderen geven een vast bedrag per keer dat je komt werken.

Organisaties zijn niet verplicht tot het vergoeden van onkosten. Organisaties die dat wél doen, vergoeden de werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) of geven een (vaste) vergoeding per dagdeel. Meestal betaalt je hiervan ook de reiskosten.

De belastingdienst en vrijwilligerswerk

Er zijn wettelijke regels voor het ontvangen van een vergoeding naast betaald werk of uitkering. Meer informatie? Klik hier

Let er op dat je niet meer dan het wettelijk toegestane bedrag volgens de Belastingdienst aan onkostenvergoeding ontvangt. 

De overheid heeft bepaald dat een onkostenvergoeding van maximaal € 150,- per maand, tot een maximum van € 1500,- per jaar per vrijwilliger, niet hoeft te worden verantwoord. Hier hoeft dus geen belasting over betaald te worden. Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 4,50 per uur ontvangen, en jongeren tot 23 jaar € 2,50 per uur.

Zodra de vergoeding boven deze bedragen uitkomt, moet je het gehele bedrag met bonnen aan kunnen tonen, dus ook de eerste € 1500,-. Kan je dit wel, dan hoeft er alsnog geen belasting betaald te worden over de vergoeding. Kan je dit niet, dan wordt de vergoeding gezien als inkomen en wordt er belasting over geheven.

De Belastingdienst kijkt ook naar vergoedingen in natura. Een lunch die je krijgt aangeboden en die terug te vinden is in de financiële administratie, wordt gezien als een onkostenvergoeding in natura en wordt dus meegerekend.

Een uitkering en vrijwilligerswerk

Let op! Heb je een Wet Werk en Bijstand (WWB) uitkering via een uitkeringsinstantie, dan is het handig om contact met je consulent op te nemen om problemen achteraf te voorkomen.

Als je een uitkering hebt mag je in principe vrijwilligerswerk doen. Je hebt wel vooraf toestemming nodig van je uitkeringsinstantie. 

Lees meer hierover op de website van de gemeente Beuningen of UWV wat de mogelijkheden zijn.

 

VRIJWILLIGERSWERK EN GIFTEN

Als je vrijwilligerswerk doet, kunt je misschien giften aftrekken. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ga voor meer informatie naar belastingdienst Laat je altijd goed voorlichten!