Rijk van Nijmegen Uitdaging & Beursvloer

Rijk van Nijmegen Uitdaging

Dit is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen. Het doel van dit netwerk is het tot stand brengen van een samenwerking tussen maatschappelijk betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

Rijk van Nijmegen Uitdaging is een partner voor de betrokken gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen.


De Beursvloer
De Beursvloer vindt jaarlijks in de maand november plaats.  
<Lees meer>

De Beursvloer biedt maatschappelijke organisaties en bedrijven de kans om iets voor elkaar te betekenen. Knelpunten van verenigingen en stichtingen op het gebied van Menskracht, Materialen en Middelen worden door het bedrijfsleven opgelost met gesloten beurs. In één of twee uur tijd onderhandelen ze samen over vraag en aanbod. Verenigingen en stichtingen bieden op hun beurt een tegenprestatie die past bij het karakter van hun organisatie en de match met het betreffende bedrijf.

Lees meer