Rechten en plichten voor vrijwilligers

Rechten en Plichten,

 

Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen. Maak goede afspraken over:

  • de inhoud van het werk.
  • werktijden en het aantal uren dat u werkt.
  • Werk Kleding.
  • begeleiding en scholing.
  • verzekering.
  • onkostenvergoeding.

Wij raden aan om de gemaakte afspraken vast te leggen in een Vrijwilligersovereenkomst.