Vergoedingen

Maatschappelijke organisaties mogen een vrijwilligersvergoeding geven aan vrijwilligers. De vergoeding kan bestaan uit een reiskostenvergoeding en/of een onkostenvergoeding. Deze vergoeding is niet verplicht. Bovendien hebben veel vrijwilligersorganisaties onvoldoende middelen om alle onkosten te vergoeden. Van belang is om vooraf met de vrijwilliger te bespreken of onkosten worden vergoed en zo ja, welke dat zijn. Leg deze afspraken af in een vrijwilligerscontract.

In bepaalde gevallen kan een onkostenvergoeding gevolgen hebben voor het betalen van belasting of uitkering. De vrijwilligersvergoeding is onbelastbaar als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent 23 jaar of ouder. U krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
  • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent jonger dan 23 jaar. U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
  • U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
  • De organisatie waar de vrijwilliger deze vergoeding ontvangt hoeft de vergoedingen niet door te geven aan de Belastingdienst. Als de vrijwilligers naast een vaste vrijwilligersvergoeding ook reiskostenvergoeding en/of vergoeding van de gemaakte kosten krijgt, geldt nog steeds dat deze niet meer dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar mag zijn.

          Voorbeelden

VRIJWILLIGERSWERK EN EEN BIJSTANDSUITKERING

Krijgt iemand een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van de uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar.

Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor de re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

GEEN VRIJWILLIGERSVERGOEDING

Het kan zijn dat een vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of € 2,50 per uur als iemand jonger is dan 23 jaar), € 150 per maand of € 1.500 per jaar. In dat geval gaat de Belastingdienst ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Voorbeelden

Meer antwoorden op veel gestelde vragen over vrijwilligersvergoedingen kunt u lezen op vrijwilligerswerk.nl