Vrijwilligersbeleid

Een goed opgezet vrijwilligersbeleid, kan er toe bijdragen dat:

 • Meer vrijwilligers zich tot de organisatie voelen aangetrokken. 
 • Vrijwilligers zich langer thuis voelen en actief blijven. 
 • Kennis en expertise beter worden benut en behouden. 
 • Efficiënter wordt gewerkt en meer kwaliteit wordt geleverd.

 

Vrijwilligersbeleid opstellen

Wie werkt met vrijwilligers, dient verantwoordelijk met hen om te gaan. Er zijn organisaties die daarin een goede traditie hebben opgebouwd, maar dat is niet overal het geval.

Gelukkig zien steeds meer organisaties het belang in van goede werkomstandigheden voor vrijwilligers. Zowel in immateriële zin (taakverdeling, begeleiding, inspraak), als in materiële zin (onkostenvergoeding, verzekering en dergelijke).

Een vrijwilligersbeleid wordt echt motiverend als met de belangen van de organisatie én de vrijwilligers rekening wordt gehouden.

Beleid is op zich niet ingewikkeld. Het betekent: je doelen bepalen en vaststellen op welke manier je die doelen wilt bereiken. Het in het oog houden van wat je allemaal wilt, kijken wat daarbij mogelijk en onmogelijk is en vervolgens beslissingen nemen.

 

Beleidsregels

 • Wat is het doel en waarom?
 • Welke kosten brengt het bereiken van het doel met zich mee?
 • Wat is het bestedingsplan?
 • Hoe kom je aan geld?
 • Wie kunnen aan welk onderdeel het beste meewerken?
 • Binnen welke tijd moet wat gedaan worden?
 • Wie heeft de eindverantwoordelijkheid omtrent de uitvoering van het beleid?