Documenten & Links

Algemeen:

  • Krachtmeting - Een instrument met als doel inzicht te krijgen in de kracht en verbeterpunten van een vrijwilligersorganisatie op specifieke thema's als bestuurskracht, vernieuwingskracht en samenwerkingskracht (Movisie)
  • Met Pensioen als vrijwilliger - Onderzoek naar de inzet van oudere vrijwilligers (Movisie, Vilans, 2009)

Vrijwilligersbeleid:

Werving en selectie:

  • Wervingscirkel - Hulpmiddel om effectief vrijwilligers te werven (Movisie).

Gedragsregels/meldprotocol:

Financiën:

Maatschappelijke Stage:


  • www.vrijwilligerswerk.nl  – nieuws en informatie over vrijwilligerswerk, vrijwilligersbeleid en wet- en regelgeving
  • www.nov.nl  – NOV is de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, de brancheorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. De website geeft informatie over de projecten Goed Geregeld en In Veilige Handen
  • www.movisie.nl  – MOVISIE is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid
  • www.zorgbetermetvrijwilligers.nl  – website voor zorgorganisaties die informeert hoe vrijwilligers optimaal in te zetten in de zorg in aansluiting op de wensen en behoeften van vrijwilligers zelf
  • UWV – informatie over vrijwilligerswerk en het hebben van een uitkering
  • www.belastingdienst.nl  – regelingen betreft vrijwilligersvergoedingen