Informatie & Advies

Rechten en plichten voor vrijwilligers

Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen. Maak goede afspraken over:

  • de inhoud van het werk
  • werktijden en het aantal uren dat je werkt
  • begeleiding en scholing
  • verzekering
  • onkostenvergoeding

Onkostenvergoeding

Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Organisaties die dat wél doen, vergoeden de werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) of geven een (vaste) vergoeding per dagdeel. Meestal betaal je van deze vergoeding ook de reiskosten. Er zijn wettelijke regels voor het ontvangen van een vergoeding naast betaald werk of uitkering. Meer over onkostenvergoedingen op vrijwilligerswerk.nl.

Verzekering

Het is belangrijk dat je tijdens het vrijwilligerswerk verzekerd bent. De meeste organisaties hebben voor hun vrijwilligers een WA-verzekering en/of een ongevallenverzekering afgesloten. Informeer bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen hoe zij het geregeld hebben. Lees hier meer over verzekeringen in het vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk en uitkering

Als je een uitkering hebt mag je in principe vrijwilligerswerk doen. Je hebt alleen wel toestemming nodig van jouw uitkeringsinstantie. Neem dus altijd contact op met je consulent om problemen achteraf te voorkomen. Van belang is dat je geen werkzaamheden gaat doen waarvoor normaal gesproken loon moet worden betaald. Ook mag het vrijwilligerswerk geen belemmering vormen voor het accepteren van een reguliere baan.

Krijg je een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand en maximaal € 764 per jaar bedraagt. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor jouw re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Meer informatie over vrijwilligerswerk en uitkering vind je op vrijwilligerswerk.nl.

UWV en vrijwilligerswerk

De werkloosheid is in juli 2013 gestegen tot boven de half miljoen: 694.000 mensen staan als werkzoekend geregistreerd. Steeds vaker wordt Vrijilligerscentrale Nijmegen de vraag gesteld of je als werkloze vrijwilligerswerk mag doen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV: "Hoe zit het met vrijwilligerswerk"