NLdoet dagen

Jaarlijks wordt er door het Oranje Fonds de NLdoet dagen georganiseerd. Ofwel 2 dagen in begin maart waarop organisaties, scholen, verenigingen en wijkraden maatschappelijke klussen kunnen aanmelden en hier een kleine vergoeding voor vragen.

Denk aan klussen als:

  • De binnenkant van de basisschool verven;
  • Een moestuin maken bij een verzorgingscentrum;
  • Wilgen knotten;
  • Een grote schoonmaak bij een sportvereniging;
  • Nieuwe opbergkasten maken voor de muziekvereniging;
  • Het buurthuis verder opknappen.

Kortom korte eenmalige klussen die de lokale maatschappij ten goede komen. Hiervoor zijn altijd extra handen nodig, dus heeft u interesse om bij een klus mee te helpen? Laat dit dan graag weten via vrijwilligerscentrale@mikado-welzijn.nl.

Deze klussen zijn ook goed in te vullen door bedrijven, die vanuit maatschappelijke betrokkenheid haar personeel kan inzetten.

Impressie video's