Vacatures

Zoekopties wissen

Vrijwilligers voor Zomerschool Duiven & Westervoort!

Gemeente Duiven

In de zomervakantie (16 juli tot en met 8 augustus 2018) is er Zomerschool in Duiven! Van 23 juli tot 8 augustus in Westervoort.

De kinderen (vooral uit Syrië, Eritrea en Somalië), die thuis geen Nederlands spreken, gaan 3 ochtenden per week, 4 weken lang, bezig met taal en spelletjes. Want leren moet ook leuk zijn. In totaal dus 12 ochtenden waarbij de kinderen een aantrekkelijk aanbod krijgen, zodat op een interactieve, speelse en educatieve wijze aan de Nederlandse taal wordt ‘gewerkt’.

Sector
Onderwijs, educatie en voorlichting

Ambitieuze decorbouwers en/of kledingmakers gezocht!

Musicaltheater Vaye

We richten met het musicaltheater op zowel kinderen en jongeren/jong volwassenen, voor zowel hobby doeleinden als professionele insteek.

Zo hebben we een speciale, getalenteerde groep met wie grote musicalproducties worden uitgevoerd in en buiten de regio.
Onze droom: om de beste in Gelderland te worden rondom musicalproducties en uiteindelijk ook landelijk in de top mee te doen.

Dit kunnen wij niet zonder gepassioneerde decorbouwers en/of kledingmakers. Helpt u onze droom te realiseren?

Sector
Kunst en Cultuur

Gastheer/gastvrouw

Wijkraad Duiven-zuidoost

De wijkraad Duiven-zuidoost is op zoek naar vrijwilligers die als gastheer of gastvrouw willen fungeren in ons wijkontmoetingspunt Praathuis 304 op het Eilandplein.

Sector
Bewonersinitiatieven

Vrijwilliger Theehuis Hamerstaete Westervoort

Liemerije

Drie maal in de week is het Theehuis geopend. . Onze bewoners kunnen daar samen met familie gezellig een drankje doen. Op zondag is er live muziek! We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons team willen versterken op dinsdag- of donderdagavond.

Sector
Zorg en Welzijn

Penningmeester Graag Gedaan

Graag Gedaan (Duiven)

Stichting Graag Gedaan zet zich in voor kwetsbare mensen met een zeer beperkt of overbelast sociaal netwerk. Wij verzorgen kleine laagdrempelige hulpdiensten via vervoer (in de Liemers) en kleine klusjes in en rondom het huis.

Door het wegvallen van onze penningmeester, zijn wij op zoek naar iemand die dit stukje (samen met ons) zou willen oppakken.

Sámen verzorgen wij een stuk zelfredzaamheid voor zij waar bestaande netwerken zijn weggevallen.

Sector
Zorg en Welzijn

Financiële coach

Humanitas

Het project Thuisadministratie Rheden van Humanitas afdeling Rijn IJssel biedt ondersteuning aan mensen in de gemeente Rheden die op dit moment minder in staat zijn de eigen financiën en de administratie op orde te houden. De vrijwilligers worden ondersteund door de coördinatoren;

Sector
Hulpverlening

Vrijwilliger Bea-groep Meridiaan

Liemerije

De Bea-groep is een groep vrijwilligers die wordt ingezet na het overlijden van één van onze bewoners. De vrijwilligers faciliteren een waardig afscheid. Dit kan in de middag en avond voorkomen.

Sector
Zorg en Welzijn

Vrijwilliger voorlezen

Liemerije

Op dinsdagochtend, van 10.00-12.15 uur hebben we een gezellige voorleesgroep. Als vrijwilliger zoek je zelf het voorleesmateriaal uit (we hebben een uitgebreide bibliotheek), haal je onze bewoners op, schenk je koffie of thee en lees je een stukje voor. Onze bewoners stellen dit erg op prijs!.

Sector
Zorg en Welzijn

Administratief vrijwilliger

Vluchtelingenwerk Oost Nederland

Als administratief vrijwilliger ondersteun je bij de belangrijke, correcte verwerking van gegevens van cliënten van VluchtelingenWerk,

Sector
Goede Doelen en Belangen

Taalvrijwilliger Taalhuis

Stichting Mikado

Als taalvrijwilliger ondersteun je nieuwe Nederlanders en mensen die de Nederlandse taal nog niet vaardig zijn bij het aanleren of het bij blijven van de Nederlandse taal

Ook is er de voorleestrein, waarbij taalvrijwilligers kinderen van nieuwe Nederlanders voorlezen. zodat de kinderen van nieuwe Nederlanders ook de Nederlandse taal eigen maken.

Sector
Onderwijs, educatie en voorlichting

Medewerker Dienstencentrum

Stichting Mikado

In het Dienstencentrum werken vrijwilligersorganisaties uit Westervoort en Duiven samen om de vragen van inwoners te beantwoorden. Elke ochtend zitten medewerkers van het Dienstencentrum in het kantoor van Mikado in Duiven klaar om de binnenkomende telefoontjes te beantwoorden.
Het team zoekt nieuwe medewerkers die het leuk vinden om samen te werken, de telefoon aan te nemen en ervaring hebben met het werken met computers.

Sector
Zorg en Welzijn

vrijwilliger kinderopvang

Kinderopvang Zonnekinderen

Voor verschillende kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn wij op zoek naar vrijwilligers. De vrijwilliger ondersteunt de beroepskracht in zijn/haar werkzaamheden.

Sector
Onderwijs, educatie en voorlichting

Ondersteuning in de zaal

Sportinstuif de Liemers

Voor de verstandelijk beperkte mensen die op de woensdagavond sporten kunnen wij altijd extra handen gebruiken in de zaal.

Denk hierbij aan:
-tegenspeler zijn voor bijvoorbeeld badminton
-waar nodig ondersteunen van de sporters
-ondersteuning bij het voetballen
-duo-tandemfietsen
-rolstoelduwen

De sporters kunnen actief bezig zijn met: trampoline springen, luchtkussen, badminton, basketbal, voetbal, tafeltennis, sjoelen, op de tandems (duo-fietsen) of hometrainers.

Sector
Hobby en Vrije Tijd

"Er zijn" voor mensen in de laatste levensfase

Stichting NAbij

Stichting NAbij is opzoek naar gemotiveerde mensen die tijd over heeft om de medemens die geen of een klein sociaal netwerk hebben ondersteuning te bieden in de laatste levensfase.

We beginnen 19 september 2018 met de eerstvolgende training.

Sector
Zorg en Welzijn

Boodschappen doen

Stichting Mikado

Sommige mensen kunnen om een of andere reden (even) niet meer zelfstandig de boodschappen doen. Daarom zijn wij vanuit het Dienstencentrum op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om boodschappen te doen voor iemand anders.
Dus heeft u een uurtje per week over en wilt u iemand anders helpen dan komen wij graag in contact met u.

Sector
Overig

Overblijfkrachten/ toezichthouders schoolplein

OBS Toermalijn

Voor onze scholen (Wereldwijzer en Toermalijn) zijn wij op zoek naar 2 à 3 enthousiaste medewerkers die op vrijwillige basis tijdens de pauzes toezicht willen houden op het speelplein. De school heeft voldoende variatie in speelruimte en activiteit.

Sector
Onderwijs, educatie en voorlichting

Vrijwilliger koken Meridiaan

Liemerije

Op de Meridiaan wordt op werkdagen gekookt voor en zo veel mogelijk samen met onze bewoners. We proberen van de maaltijd een gezamenlijke activiteit te maken.

Sector
Zorg en Welzijn

Vrijwilliger schilderclub Meridiaan

Liemerije

Iedere donderdagmiddag wordt er door onze bewoners getekend en geschilderd. Deze activiteit wordt door hen zeer gewaardeerd! Om meer van onze bewoners hierbij goede begeleiding te bieden, kunnen we nog een vrijwilliger gebruiken.

Sector
Zorg en Welzijn

Vrijwilliger wandelen

Liemerije

In Droostaete, Hamerstaete en Meridiaan wonen ouderen die niet thuis kunnen wonen. Onze bewoners vinden het heerlijk om lekker naar buiten te gaan. Ook is het goed voor ze om in beweging te blijven. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die één maal per week met een aantal bewoners naar buiten willen gaan, om te wandelen en om te bewegen.

Sector
Zorg en Welzijn

Klassenassistent

Vluchtelingenwerk Oost Nederland

Vluchtelingen en migranten leren de Nederlandse taal, regels en gebruiken door het volgen van een inburgeringscursus. VluchtelingenWerk Duiven is een van de aanbieders van inburgeringscursussen. Als klassenassistent ondersteun je een NT2 docent tijdens de les. Je begeleidt (groepjes) cursisten onder supervisie van de docent.

Sector
Goede Doelen en Belangen

Chauffeurs gezocht!

Graag Gedaan (Duiven)

Stichting Graag Gedaan zet zich in voor kwetsbare mensen met een zeer beperkt of overbelast sociaal netwerk. Wij verzorgen kleine laagdrempelige hulpdiensten via vervoer (in de Liemers) en kleine klusjes in en rondom het huis.

Wij zijn op zoek naar extra chauffeurs om mensen naar plekken in de Liemers te brengen (zoals ziekenhuis, dokter en kapper). Eigen auto, maar kosten worden vergoed.

Sámen verzorgen wij een stuk zelfredzaamheid voor zij waar bestaande netwerken zijn weggevallen.

Sector
Zorg en Welzijn

Vrijwilligers Bezoek en Opvangservice

Stichting Mikado

Bezoeken van dementerenden of chronisch zieken ter ondersteuning van de mantelzorger.

Voor steeds meer mensen is deze Bezoek- en Opvangservice nodig. Om aan die vraag te voldoen zoeken wij nieuwe vrijwilligers, mensen die zich goed kunnen verplaatsen in de situatie van een ander. Daarnaast is het fijn als de vrijwilliger weet om te gaan met dementerende mensen of chronisch zieken.
Dus heb je anderhalf uur per week over en wil je aan de slag als vrijwilliger neem dan contact op!

Sector
Zorg en Welzijn

Gezelligheid en vriendschap bieden

Zo Zijn Droostaete

Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om in het weekend met onze bewoners (met een verstandelijke beperking) willen fietsen op een elektrische duofiets,

Sector
Zorg en Welzijn

Vrijwilliger duofietsen

Liemerije

Samen met een bewoner van onze locatie Droostaete in Duiven op de fiets een rondje door de buurt.

Sector
Zorg en Welzijn