Cursussen en workshops

Logo cursussen

 

Om diverse redenen is scholing noodzakelijk. Enkele hiervan zijn:

  • Voor sommige activiteiten bestaat een wettelijke verplichting vrijwilligers te scholen. Zo bepaalt de Drank- en horecawet dat het verstrekken van alcoholhoudende dranken alleen mag gebeuren door gekwalificeerde personen. Om het verkeer te mogen regelen bij evenementen zijn vrijwilligers verplicht een cursus verkeersregelaar gevolgd te hebben.
  • Alle mensen die van doen hebben met uw organisatie stellen eisen aan de kwaliteit. Vrijwilligers moeten die kunnen leveren. 
  • Vrijwilligers kunnen ook zelf de behoefte hebben aan meer deskundigheid bij het uitvoeren van hun taken. Bijvoorbeeld omdat zij zekerder van hun zaak willen zijn. Of omdat ze de scholing zien als een vorm van persoonlijke ontplooiing waardoor ze hun taak met meer plezier kunnen doen.

Wat levert scholing op?

Scholing van vrijwilligers biedt alle partijen voordelen:

  • De kwaliteit van de werkzaamheden neemt toe. 
  • De vrijwilligers halen meer voldoening uit hun werk. 
  • Het motiveert de vrijwilligers zich te blijven inzetten. 
  • De organisatie bindt de vrijwilligers aan zich.
  • Het maakt de organisatie aantrekkelijk bij de werving van nieuwe vrijwilligers.