Familievrijwilligerswerk

Een nieuw fenomeen verovert ons land: vrijwilligerswerk door families. Bijvoorbeeld gezinnen met tieners die samen klussen in een opvanghuis of met hun basisschoolkinderen helpen op een zorgboerderij of bij een evenement. Het fenomeen Family Volunteering  is ontstaan in Engeland en Amerika, waar het al jaren een succes is.

De groep die meedoet, hoeft niet alleen uit gezins- of familieleden te bestaan. Vrienden of buren van het gezin of de familie zijn ook welkom. Wel moet het zo zijn, dat er minstens één volwassene en één kind bij de groep zit. Het idee van familievrijwilligerswerk is namelijk dat er verschillende leeftijden in zo’n groep zitten, dat er interactie is tussen de generaties. Jong en oud werken samen en leren van elkaar. Ook met andere groepen kan men vrijwilligerswerk doen. Bijvoorbeeld buurt- of kerkgenoten, vrienden, collega’s of studenten.


Zowel voor het gezin als voor de vrijwilligersorganisatie heeft het grote voordelen. Gezinsleden leren elkaar beter kennen. Kinderen leren dat iets doen voor een ander zinvol en leuk is en dat hun spontaniteit en energie inspirerend is voor anderen. Het doen van vrijwilligerswerk is na verhuizing een prima manier om contacten te leggen. Voor vrijwilligersorganisaties zijn er in één klap extra ‘nieuwe handen’ beschikbaar. Bovendien kan het netwerk om de gezinnen heen ook belangstelling krijgen voor het vrijwilligerswerk, als het gezin enthousiaste verhalen vertelt aan vrienden of kennissen.

Interesse?

Houd de lokale kranten in de gaten en meld je tijdig aan bij organisaties die lokale activiteiten of evenementen organiseren.  Benut de landelijke jaarlijkse actie NL Doet. Of neem voor meer informatie contact op met Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen.