Financiële tips

Veel vrijwilligersorganisaties zijn geheel of gedeeltelijk afhankelijk van subsidies die gemeentes, provinciale of lokale overheden of fondsen verstrekken. Naast gemeentelijke subsidie kunt u ook subsidie aanvragen bij particuliere fondsen. Zo op het eerste gezicht lijkt dat een ingewikkelde en tijdrovende klus. Toch is het de moeite waard om een aanvraag in te dienen.

Particuliere fondsen

Het Fondsenboek van Walburg Pers ligt ter inzage bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Daarin staat informatie over meer dan 800 fondsen in Nederland. Daarnaast is er bij het steunpunt een samenvatting beschikbaar van fondsen in de categorieën arbeid, kunst & cultuur, milieu, welzijn en overig.

Veel informatie over fondsen is ook te vinden op de website Fondsen.org.

Op de site van het Centraal Bureau Fondsenwerving is te controleren of een fonds voldoet aan het keurmerk van het CBF.

Niet geprobeerd is een gemiste kans!

Sponsoring

Sponsors werven voor je actie is minder moeilijk dan veel mensen denken. Het draait om enthousiasme en volhouden. Iedereen vindt het knap en sympathiek dat jullie je op deze sportieve manier inzetten voor het goede doel. Vraag op verschillende manieren en op een leuke, enthousiaste manier (herhaaldelijk) om sponsoring. Je zult zien dat het snel een schitterend resultaat oplevert en leuke reacties! We geven je graag een aantal tips:

Tips voor sponsorwerving.

Gemeentelijke subsidie

Voor meer informatie over gemeentelijke subsidies kunt u terecht op de website van de gemeente Heumen. Op  die website staan ook de voorwaarden voor subsidie voor Burgerinitiatieven en de Vonk van Heumen.