Formats PRbeleid

Om een goed publiciteitsbeleid te voeren is het van belang om het één en ander op papier te zetten. Daarmee wordt voorkomen dat de vrijwilligers voor vervelende verrassing komen te staan. Bijvoorbeeld dat er weinig geïnteresseerden afkomen op de georganiseerde activiteiten of dat bepaalde doelgroepen vergeten worden.

Met een goed publiciteitsbeleid en publiciteitsplannen per activiteit, is er meer kans op succes. Want mensen komen ergens pas ergens op af als ze er van weten!

Het publiciteitsbeleid van je organisatie schrijf je eenmalig. Je spreekt met elkaar af dat je het jaarlijks opnieuw aanpast en vaststeld.

Een publiciteitsplan stel je op als je een activiteit wil promoten. Het is je planning voor de periode voor, tijdens en na de uitvoering van de activiteit.

Maak gebruik van de kennis en ervaringen van anderen
Het steunpunt verzamelt informatie om een publiciteitsbeleid en publiciteitsplannen op te stellen. Hieronder vindt u een format publiciteitsbeleid / publiciteitsplan per doelgroep.

Klik hier voor de doelgroep jongeren

Klik hier voor de doelgroep senioren