Gemeentegids

Veel inwoners van de gemeente Heumen maken voor het opzoeken van de contactgegevens van lokale organisaties nog gebruik van de gemeentegids.

Digitale versie

Nieuwe organisaties kunnen zich dag en nacht via de mail van de redactieafdeling van Aksemedia aanmelden voor de digitale gemeentegids.

Voor deelname NAW gegevens aanleveren:
• Naam organisatie
• Adres (mogelijkheid zowel contactadres als postadres)
• Contactpersoon voor inlichting
• Telefoonnummer
• Mailadres
• Website
Maximaal één contactpersoon, één telefoonnummer, één mailadres en één website aanleveren.

Aangemelde organisaties kunnen hun wijzigingen ook dag en nacht invoeren. Het is belangrijk om de gegevens actueel te houden, zodat u altijd bereikbaar bent.

Papieren versie

Jaarlijks komt er in het najaar een nieuwe papieren editie uit, die huis aan huis wordt verspreid in de gemeente Heumen. Deelnemende organisaties ontvangen in de maanden daarvoor een mail met daarin het verzoek om de NAW-gegevens te controleren. Organisaties worden alleen vermeld als die de controle van de gegevens hebben uitgevoerd.

Nieuwe organisaties kunnen zich voor de papieren versie aanmelden door middel van bovenstaande procedure, met een verzoek om vermelding in de papieren versie.

Contact

Met vragen hierover kunt u rechtstreeks terecht bij Aksemedia (contactgegevens onderaan de homepage).