Informatie en advies

Rechten en plichten voor vrijwilligers


Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen. Maak goede afspraken over:

  • de inhoud van het werk
  • werktijden en het aantal uren dat u werkt
  • begeleiding en scholing
  • verzekering
  • onkostenvergoeding
     

Onkostenvergoeding
 

Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Organisaties die dat wél doen, vergoeden de werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) of geven een (vaste) vergoeding per dagdeel. Meestal betaalt u hiervan ook de reiskosten. Er zijn wettelijke regels voor het ontvangen van een vergoeding naast betaald werk of uitkering. Meer over onkostenvergoedingen op vrijwilligerswerk.nl.
 

Verzekering
 

Het is belangrijk dat u tijdens het vrijwilligerswerk verzekerd bent. Alle Heumense vrijwilligers en vrijwilligers uit de regio die werken bij Heumense organisaties zijn automatisch verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering Vrijwilligerspolis. De verzekering is van toepassing tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk. De gemeente Heumen betaalt die verzekering zodat dit goed geregeld is voor vrijwilligers. Alles met betrekking tot de Vrijwilligerspolis wordt geregeld door Vrijwilligerspunt Eindhoven. Lees hier meer over polisvoorwaarden van de Vrijwilligerspolis.
 

Vrijwilligerswerk en uitkering
 

Als u een uitkering hebt mag u in principe vrijwilligerswerk doen. U heeft wel toestemming nodig van uw uitkeringsinstantie. Neem dus altijd contact op met uw consulent van sociale zaken om problemen achteraf te voorkomen. Van belang is dat u geen werkzaamheden gaat doen waar normaal gesproken loon moet worden betaald en het vrijwilligerswerk mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan re-integratieactiviteiten of om een reguliere baan te accepteren.

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan uw consulent. Deze bekijkt of de vergoeding moet worden verrekend met uw uitkering. 
 
Meer informatie over vrijwilligerswerk en uitkering op vrijwilligerswerk.nl of bij uw consulent.
 

UWV en vrijwilligerswerk
 

De werkloosheid is gestegen tot boven de half miljoen: 694.000 mensen staan als werkzoekend geregistreerd. Steeds vaker wordt Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen de vraag gesteld of je als werkloze vrijwilligerswerk mag doen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV: 'Hoe zit het met vrijwilligerswerk'.