Kennismakingsgesprek

Wat kun je in het kennismakingsgesprek allemaal bespreken?

 • Leg de vrijwilliger uit wat je organisatie doet.
 • Leg de vrijwilliger uit welke werkzaamheden van hem/haar verwacht worden.
 • Leg de vrijwilliger uit welke houding je verwacht.
 • Vraag de vrijwilliger naar de reden om deze functie te willen vervullen en wat hem/haar er leuk aan lijkt.
 • Vraag de vrijwilliger naar zijn sterke en zwakke kanten.
 • Waar wil de vrijwilliger ondersteuning bij hebben?
 • Werkt de vrijwilliger graag samen of alleen en komt dat overeen met deze functie?
 • Vertel de vrijwilliger wat de organisatie hem/haar biedt (verzekering, onkostenvergoeding, feestje, gezelligheid, begeleiding, scholing).
 • Spreek een proefperiode af van ten minste een maand. Hierin kan de vrijwilliger bekijken wat het werk inhoudt en of hij/zij het leuk vindt. De organisatie kan bekijken of de vrijwilliger geschikt is.
 • Spreek gelijk af dat er aan het einde van de proefperiode een gesprek plaats vindt waarin beiden aangeven of men vindt geschikt te zijn voor deze functie, wat de wensen zijn van de vrijwilliger t.a.v. het werk, wat er minder goed gaat.
 • Aan het einde van de proefperiode kan er een vrijwilligerscontract gemaakt worden waarin afspraken genoteerd worden.

U kunt in het kennismakingsgesprek een kennismakingsformulier gebruiken om uw vragen over de vrijwilliger en de antwoorden te noteren.