Koninklijk lintje

Die verdient volgend jaar een lintje! Elk jaar ter gelegenheid van Koningsdag worden aan inwoners van gemeenten die zich op de een of andere bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving Koninklijk onderscheiden. Maar hoe doe je dat iemand voordragen die het verdient een lintje te krijgen?

 

Procedure


In veel gevallen zijn het tips van mensen uit de omgeving van de betrokkenen die de burgemeester op het idee brengen om iemand voor te dragen. Zo'n tip kan niet altijd in een onderscheiding uitmonden. Iemand die wordt voorgedragen moet zich meer dan gemiddeld hebben ingezet voor de gemeenschap en dat dan ook nog over een groot aantal jaren of hij moet zeer uitzonderlijke prestaties hebben verricht. Gewoon je werk doen is dus meestal geen aanleiding om een onderscheiding toe te kennen.

 

Tijdig aanvragen


Voor degene die we volgend jaar op Koningsdag voor een lintje in aanmerking willen laten komen, moet nu al actie worden ondernomen. De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd: er moeten gegevens worden verzameld en er vindt een vrij uitvoerige afweging plaats. Daarbij zijn meerdere instanties betrokken. De complete aanvraag moet uiterlijk 15 mei (ruim een jaar voor de gewenste uitreiking van het lintje) al binnen zijn bij de burgemeester.

Voor het indienen van een suggestie voor een Koninklijke Onderscheiding is een formulier op te vragen bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Heumen (tel. 14 024, mailadres bestuurssecretariaat@heumen.nl). Dat kunt u als leidraad gebruiken. Aan de hand van dit formulier wordt duidelijk welke gegevens allemaal nodig zijn om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. Bij hun kunt u ook een algemeen informatieboekje aanvragen.