Maatschappelijke stages

Maatschappelijke stage in het gemeentehuis 

 

Oproep aan vrijwilligersorganisaties: open de deuren voor de vrijwilligers van de toekomst!

Veel Heumense organisaties zoeken naar creatieve mogelijkheden om meer vrijwilligers te werven. Maar het lijkt alsof we allemaal in dezelfde vijver vissen. Daarom is het tijd om nieuwe doelgroepen aan te boren. Bijvoorbeeld jongeren.

Maatschappelijke stage is iets anders dan beroepsgeoriënteerde stage en snuffelstage die ingezet worden als oriëntatie zijn op vervolgstudie en beroep. In de maatschappelijke stage van ongeveer 20 tot 30 uur doet de jongere iets voor een ander. Het doel is te bevorderen dat die stagiair in de toekomst ook vrijwilligerswerk gaat doen. Maatschappelijke stage is een kans. Het is een investering in de toekomst en daarom zou het goed zijn als veel vrijwilligersorganisaties eraan meedoen.

 

Waarom is maatschappelijke stage interessant voor vrijwilligersorganisaties?

 

Maatschappelijke stage is een kans voor organisaties. Het kan veel opleveren als u bereid bent enthousiast met de voorbereiding aan de slag te gaan:

  • Frisse ideeën die uw organisatie aantrekkelijker maken.
  • Mogelijkheid om lang gewenste activiteiten uit te laten voeren.
  • Goede reclame en dus meer naamsbekendheid.
  • Mogelijke uitbreiding van uw vrijwilligersbestand.

 

Voorbeelden van maatschappelijke stage klussen

 

 Lees hierover meer in de Noord-Hollandse MaS-krant.

 

Voorbereiden op de maatschappelijke stage

 

Handig voor vrijwilligersorganisaties om op een rij te zetten:

  • Waarom willen we aan de slag met maatschappelijke stage?
  • Hoe creëren we intern draagvlak?
  • Welke aantrekkelijke klussen kunnen we verzinnen?
  • Hoe begeleiden we de jongeren?

 

Stappenplan voor het starten met de maatschappelijke stage

 

Op dit moment bezoeken ruim 1400 Heumense jongeren vele middelbare scholen in de omgeving. Zij staan te trappelen om te beginnen bij maatschappelijke organisaties (waaronder vrijwilligersorganisaties) in hun omgeving. Het is een investering in de toekomst en we hopen dat u meedoet!


Om te komen tot goede stageplaatsen, raden we u het onderstaande stappenplan aan.


STAP 1
De organisatie twijfelt nog of zij aan de slag gaat met de maatschappelijke stage → Contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Lees de krant 'Maatschappelijke stage in de praktijk' (uit N-Holland maar de voorbeelden van klussen voor scholieren zijn ook inspirerend voor Heumen). Leen bij het steunpunt de film 'Maatschappelijke stages in de sport' die ook als voorbeeld kan dienen voor andere terreinen.

STAP 2
De organisatie is overtuigd van het belang van de maatschappelijke stage en wil aan de slag gaan met het aanbieden van één of meerdere maatschappelijke stageplaatsen → Formulier 'Is mijn organisatie klaar voor maatschappelijke stages? Nog meer handige tips staan op de website www.maatschappelijkestage.nl.

Ook is het handig om van tevoren na te kijken wanneer in het jaar scholieren stage lopen. Dat is per school verschillend. Vraag het steunpunt om de meest recente versie van de planning stageperiode van scholen voor het lopende schooljaar.

STAP 3
De organisatie gaat aan de slag met het invoeren van de organisatiegegevens in de digitale vacaturebank. De organisatie vult daar het aanmeldingsformulier voor organisaties in. Uw organisatiegegevens komen dan automatisch terecht bij het Heumense Steunpunt Vrijwilligerswerk.

STAP 4
Vervolgens gaat kunt u meteen aan de slag gaan met het brainstormen en concreet maken van één of meerdere geschikte vacatures voor scholieren. Het invoeren van de vacature(s) kan ook meteen na het invoeren van de organisatiegegevens. Tip: start kleinschalig! Het aantal stageplaatsen kan altijd nog uitgebreid worden als er meer ervaring mee is opgedaan. Denk bijv. aan 2 stageplaatsen in het voorjaar en twee in het najaar. Veel organisaties bieden stageplaatsen met een duur van in totaal 6 tot 8 dagdelen (24 - 32 uur) per stageplaats. Verspreid over een week (blokstage) of over een langere periode (lintstage).

Het is handig om de papieren versie van het aanmeldingsformulier van te voren door te nemen. Dan weet u wat u moet invullen (en dus aan informatie moet verzamelen) om de vacature later aan te melden in de digitale vacaturebank op die website.

Hier vindt u de handleiding voor het invoeren van de stageplaats in de vacaturebank van mas-xpress.

STAP 5
Alles rond? Dan voert u de vacature definitief in.

STAP 6
U ontvangt een bericht van uw stagemakelaar (in de gemeente Heumen is dat de functionaris van het Steunpunt Vrijwilligerswerk) dat de vacature en stageplekken zijn opgenomen in de vacaturebank en dat er scholieren kunnen gaan reageren.

STAP 7
Laat de scholieren maar komen, we zijn er klaar voor! Mocht u zich beter willen voorbereiden, kijk dan op www.maatschappelijkestage.nl voor tiips.

 

Motivatie van jongeren

Motivatie jongeren