Organisatietips

Heeft uw organisatie het Goed geregeld?

  • Worden nieuwe vrijwilligers opgevangen, ingewerkt en vertrouwd gemaakt met uw organisatie?
  • Hebben vrijwilligers inspraak op de invulling van hun taken en werkomstandigheden?
  • Bent u op de hoogte van eventueel veranderende tevredenheid, wensen en mogelijkheden van vrijwilligers?
  • Speelt u in op de veranderende wensen en mogelijkheden van vrijwilligers?
  • Vraagt u vertrekkende vrijwilligers om feedback?
  • Toont u ‘de buitenwereld’ dat u trots bent op uw vrijwilligers(werk)?
  • Weet u wat uw imago is als vrijwilligersorganisatie?

Dit soort vragen kom je tegen in de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet, een instrument dat Movisie ontwikkelde voor vrijwilligersorganisaties. Het is resultaatgericht en relatief eenvoudig toe te passen. De Zelfevaluatie bestaat uit een vragenlijst, waarmee organisaties een analyse maken van hun organisatie en zo verbeterpunten kunnen opsporen. De vragenlijst richt zich op de kwaliteit van de organisaties en visie van het vrijwilligerswerk.

Is die kwaliteit goed, dan kan uw organisatie daarvoor een landelijke kwaliteitsonderscheiding krijgen. Als u alle bovenstaande vragen met JA beantwoord hebt, komt u misschien al in aanmerking voor de kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld! Met deze onderscheiding laat u op een objectieve manier aan de buitenwereld laten zien dat u het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebt georganiseerd.

Niet alle vragen met JA kunnen beantwoorden? Doe dan de hele zelfevaluatie en ontdek aan welke kwaliteitsaspecten uw organisatie nog kan werken.