Overzicht vrijwilligers van het jaar

Vrijwilliger van het jaar 2018

Meer dan twintig uur per week zet Riet Dinnissen uit Overasselt zich in voor een flinke lijst aan verenigingen en organisaties. Het was een van de redenen waarom zij tijdens het nieuwjaarsfeest van de gemeente Heumen op 9 januari werd gehuldigd als vrijwilliger van het jaar. Naast een flinke bos bloemen kreeg zij ook een cheque ter waarde van 500 euro. Dat geld mag zij besteden aan een lokaal vrijwilligersproject. Een afvaardiging van het college komt haar dit jaar ook een dagdeel helpen bij het project.

Vrijwilliger van het jaar Riet Dinnissen en genomineerden Jos Kuiltjes en Ramon Jaspers
Op de foto van links naar rechts: Jos Kuiltjes, jurylid Fief Bleeser, vrijwilliger van het jaar Riet Dinnissen, burgemeester Marriët Mittendorff en Ramon Jaspers

Vrijwilliger van het jaar 2018 Riet Dinnissen

Bloemen waren er ook voor  Ramon Jaspers (bestuurslid van Verenigingsgebouw Terp en vrijwilliger bij de tennisclub HTC en de voetbalvereniging SV Heumen) en Jos Kuiltjes uit Heumen (voorzitter van tennisvereniging HTC), zij waren samen met Ermert de Valk sr. (actief bij Dorpshuis Ons Huis, fanfare Wilhelmina en vooral bekend als als tuinman voor het hele dorp) uit Nederasselt,  ook genomineerd als vrijwilliger van het jaar. Een onafhankelijke jury maakte de keuze. Meneer de Valk was niet aanwezig en ontving de bos bloemen een dag later thuis, in aanwezigheid van zijn echtgenote.

Vrijwilliger dhr. Ermert de Valk ontving de bloemen thuis

Op de foto: dhr. Ermert de Valk sr. ontving de bloemen thuis

Vrijwilliger van het jaar 2017

Op 8 januari vond het Nieuwjaarsfeest van de gemeente Heumen plaats in Dorpshuis "Ons Huis" in Nederasselt, een prachtige avond. Met de huldiging van de vrijwilliger van het jaar Frank de Wildt en de twee andere topvrijwilligers die bij de laatste drie zaten: Toos Clement en Hans van Zonneveld.

Burgemeester Marriët Mittendorff prees tijdens de huldiging alle inwoners die zich voor een ander en de samenleving inzetten en deed een omroep om vooral zo door te gaan. 'Nieuwe vrijwilligers en initiatiefnemers zijn natuurlijk welkom!' Cor van den Bogaard maakte namens de jury de genomineerden en de vrijwilliger van het jaar 2017 bekend.

Vrijwilliger van het jaar Frank de Wildt uit Nederasselt

Heumense vrijwilliger van het jaar Frank de Wildt

Op de foto: Cor van den Bogaard , Frank de Wildt en burgemeester Mittendorff

Je bent door verschillende dorpsgenoten genomineerd. Voor je inzet als vrijwilliger voor voetbal- en korfbalvereniging sc Diosa Nederasselt en Balgoij. Actief in het bestuur, als voorzitter jeugd. Maar ook doe je er andere werkzaamheden, vooral op automatiseringsgebied. Al in je tijd als trainer/leider van een jeugdelftal zorgde je dat alle ouders en teamleden van informatie voorzien werden. Je bent er al sinds 1993 lid en hebt alle elftallen doorlopen.

Je bent ook  zeer betrokken bij Dorpshuis Ons Huis, waar je de website hebt opgezet en onderhoudt. Voor ICT-vragen kunnen ze altijd een beroep op je doen. Ook bij de carnavalsvereniging de Wielwaoiers ben je sinds 2010
actief en zit je daarnaast ook nog in de raad van elf.

In Nederasselt en in de omgeving ben je nooit te beroerd te helpen. Al vanaf jonge leeftijd doe je dit en dat verdient natuurlijk een aanmoediging. Ook om zo door te blijven gaan! Van harte proficiat en een groot applaus!

Genomineerde mevr. Toos Clement uit Malden

Genomineerde Toos Clement met burgemeester Mittendorff

Op de foto: genomineerde ToosClement en burgemeester Mittendorff

U bent een topvrijwilliger, altijd even betrokken! U nam laatst afscheid bij de Schakel, een tweedehandskledingwinkel voor het goede doel, van Missie en Ontwikkeling in Malden. Daar was u bijna 25 jaar actief met het sorteren van kleding en in de winkel. U bent ook al ruim 15 jaar actief bij Vluchtelingenwerk locatie Heumen, waar u als coach werkte en een opslagruimte voor huisraad voor vluchtelingen beheert. En 10 jaar vrijwilliger bij Sociaal Cultureel Centrum Maldensteijn, tot de locatie werd overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

U betekent veel voor de nieuwkomers die zich in onze gemeente vestigen. U slaat een brug en bent altijd even vriendelijk en warm. Deze maatschappelijke betrokkenheid zat er bij u al van jongs af aan in, lazen wij in een interview: u organiseerde als kind al tekenmiddagen voor de kinderen van het woonwagenkamp bij u in de buurt!

Genomineerde dhr. Hans van Zonneveld uit Malden

Cor van den Boogaard en Hans van Zonneveld

Op de foto: Cor van den Bogaard en Hans van Zonneveld

Graag spreek ik ook meneer Hans van Zonneveld uit Malden toe, nog zo’n topvrijwilliger! U wordt geroemd om de grote diversiteit aan maatschappelijk vrijwilligerswerk, waarin u ook veel uren steekt. De mensen die u hebben genomineerd ervaren u als prettig in de omgang. U steekt de handen uit de mouwen, bent voortvarend en wil goede dingen bereiken.

U bent als vrijwilliger bij veel clubs actief: - vanaf 2011 voorzitter van de Burger Adviesraad - en vandaaruit actief deelnemer aan de Werkconferentie Welzijn Wonen en Zorgen  en de regiegroep. U bent voorzitter van seniorensportorganisaties Old Socks én Kwiek Actieve Leefstijl. Ook mede-initiatiefnemer van Hulpfonds Heumen, dat hulp biedt aan inwoners die moeilijk rondkomen. Verder bent u mede-initiatiefnemer van het nieuwe Alzheimer Café, dat echt voorziet aan een behoefte. Dat blijkt wel uit de grote opkomst. U bent ook initiatiefnemer van dementievriendelijke gemeenschap Heumen en pastor in Nijmegen.

Vrijwilliger van het jaar 2016

Op 10 januari 2017 vond in een gezellige sfeer het gemeentelijke nieuwjaarsfeest plaats, in het gastvrije Verenigingsgebouw Overasselt.

Vrijwilligers van het jaar 2016 gemeente Heumen Tinie van de Groes

Op de foto: links jurylid mevr. Fief Bleeser, in het midden vrijwilliger van het jaar Tinie van de Groes en rechts waarnemend burgemeester mevr. Mittendorff

Uit de vele genomineerden heeft de onafhankelijke jury drie vrijwilligers gekozen die in aanmerking kwamen voor de titel. In alfabetische volgorde, op grond van de achternaam:

Genomineerde dhr. Martien van de Groes uit Overasselt

Roepnaam Tinie. Hij was in zijn werkzame leven timmerman. Meer dan 35 jaar actief als vrijwilliger bij de voetbalvereniging RKVV Overasseltse Boys. Hij heeft diverse functies vervuld, van leider, bestuur, wedstrijdsecretaris, scheidsrechter, consul tot barmedewerker. Hij heeft wedstrijden voor OVB gefloten als scheidsrechter. En ook KNVBwedstrijden, op redelijk hoog niveau Daar lag ook lang zijn passie. Hij werkt 3 avonden per week en de zaterdagmiddag achter de bar. Staat altijd klaar als men hem vraagt. Is op vele plaatsen inzetbaar en wil er niets voor hebben. Is ook jarenlang vrijwilliger geweest bij carnavalsvereniging ´De Strandjutters`, in diverse functies. Een quote over Martien van de Groes: “Mensen als Martien zijn vooral in deze tijd goud waard voor de vereniging en onze mooie voetbalsport.”

Genomineerde mevr. Tineke Kleppe uit Malden

Genomineerde Tineke Kleppe en burgemeester Mittendorff

Op de foto: Fief Bleeser en Tineke Kleppe

Twintig jaar geleden is ze in Malden komen te wonen en direct gestart als vrijwilliger. Daarvoor was ze ook al jarenlang, vrijwilliger, voor dak- en thuislozen in Nijmegen. Ze ging aan de slag bij de Protestantse Kerkgemeente Heumen en doet bezoekwerk in de wijk, is lid van de kerkenraad en was 9 jaar lang scriba, secretaris. Daar ervaren ze haar als goed, snel en nauwgezet. Sinds 2009 is ze ook actief bij Natuur Stichting Kadans in Overasselt. Als secretaris maar ook steekt ze de handen uit de mouwen en doet even goed snoei- en schoonmaakwerk en begeleidt excursies. Ook begeleidt ze een groep vrijwilligers uit Azc Grave, die wekelijks vrijwilligerswerk doen bij Kadans. En is mantelzorger voor naasten.Kortom: “Tineke weet met een zeer gemotiveerde instelling altijd het positieve bij anderen naar boven te halen.”

Genomineerde dhr. Theo Teunissen uit Malden

Genomineerde Theo Teunissen

Op de foto: Theo Teunissen

Als vrijwilliger ruim 40 jaar actief bij diverse organisaties, zoals het Sint Nicolaascomité in Malden, Malden in Motion de carnavalsvereniging en SV Juliana ’31. Als bestuurslid, planner, uitvoerder en in het verleden ook jeugdtrainer/begeleider. Bij de voetbalvereniging is hij een trouw lid en aanwezig bij elke uit- en thuiswedstrijd. De bijdrage die hij heeft binnen het Sint-Nicolaas Comité is groot, zowel op organisatorisch als financieel vlak. Hij is degene die alles weet te regelen en ritselen en hij maakt daarbij gebruik van zijn vele contacten, ook in het bedrijfsleven. Een quote: “We zijn bij onze organisatie heel blij met zijn positiviteit en nooit aflatende inzet voor de gemeenschap.”

Eén van hen is gekozen tot vrijwilliger van het jaar 2016. Daarmee zijn alle vrijwilligers van de gemeente Heumen symboisch in het zonnetje gezet. Zij verdienen allemaal alle waardering van de wereld!

Hints:
Deze vrijwilliger is gepensioneerd. Wil graag dat de dingen goed geregeld worden. Een beroep doen op deze persoon is nooit tevergeefs. Daarom wordt deze vrijwilliger op handen gedragen. Handig, bescheiden, integer en treedt niet graag op de voorgrond. Kan weleens mopperen als de dingen niet zo goed geregeld zijn. Wie heeft er als vrijwilliger een eigen T-shirt gekregen van de spelers? Met voorop KAN en achterop TINIE!

De vrijwilliger van het jaar 2016 is de heer Tinie van de Groes uit Overasselt

2015

Paul Reintjes vrijwilliger van het jaar 2015 gemeente Heumen

Op de foto: links burgemeester Paul Mengde, in het midden vrijwilliger van het jaar Paul Reintjes en rechts jurylid Hans Janssen

De gemeente zet met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ het vrijwilligerswerk in het zonnetje. De vrijwilliger van het jaar 2015 is gehuldigd tijdens het gemeentelijke Nieuwjaarsfeest voor alle inwoners, op donderdagavond 7 januari 2016. Daarmee worden symbolisch alle vrijwilligers in de gemeente Heumen in het zonnetje gezet.

Uit de vele genomineerden heeft de onafhankelijke jury drie vrijwilligers gekozen die in aanmerking kwamen voor de titel. In alfabetische volgorde:

1. Mevrouw Janet de Graaf uit Malden, vanaf 2003 zeer betrokken bij Zwemvereniging Mzc’80, waar zij diverse trainingen verzorgt. Daarnaast organiseert ze ook reddend zwemmen voor leden, is zeer betrokken bij het organiseren van activiteiten. Ze ook actief bij Heemtuin,schoolproject School's cool. Daarnaast begeleidt ze een vluchtelingengezin.

2. De heer Martin Versleijen uit Malden. Hij zet zich al bijna 20 jaar, geheel belangeloos en zonder aanzien des persoons, in voor de ouderen en zorgbehoevenden in de gemeente Heumen. Hij is bestuurslid bij Stichting Vrijwillige Hulpdienst, als vrijwilliger actief bij de hulpdienst en Tafeltje Dekje en collecteert voor veel goede doelen. Hij staat echt klaar voor mensen.

3. De heer Paul Reintjes uit Malden. Als vrijwilliger al 25 jaar actief bij voetbalvereniging SV Juliana ’31. De bijdrage die hij heeft binnen de vereniging is groot, zowel op organisatorisch als financieel vlak. Hij doet daar allerlei vrijwilligersklussen. Is ook leider, trainer en coördinator geweest binnen de jeugd (vooral bij de meiden/dames). Trouw lid van Juliana 1, is aanwezig bij elke uit en thuis wedstrijd.

Een paar hints:
... Hij of zij is binnen meerdere commissies actief. Een vrijwilliger die breed actief is bij een organisatie en er enorm veel tijd in stopt. Getypeerd als ‘ons eigen Malle Pietje’: gedreven, doortastend en keihard werkend. De tomeloze inzet van deze vrijwilliger voor de vereniging en de samenleving wordt door clubgenoten ervaren als zeer waardevol. Het is een duizendpoot. Loopt tegenwoordig altijd met een magneet op zak om te kijken of iets van ijzer is. En als je niet oppast zit het zo in de oud ijzer container. Begint het al te dagen?

Deze ingrediënten verklapten de identiteit van de vrijwilliger van het jaar: Paul Reintjes uit Malden. Hij ontving uit handen van jurylid Hans Janssen een oorkonde en bos bloemen. Burgemeester Paul Mengde overhandde hem een cheque van € 500 voor een door hem gekozen lokaal maatschappelijk project.

2014

Donderdag 8 januari 2015 vond het jaarlijks Nieuwjaarsfeest van de gemeente Heumen plaats. Het feest wordt per toerbeurt gehouden in een van de kernen van de gemeente. Dit jaar was het dorp Heumen aan de beurt. Na de opening door voorzitter van Verenigingsgebouw Terp Vincent Arts, sprak burgemeester Paul Mengde onder andere over hoe belangrijk het voor een gemeenschap is om samen activiteiten te ondernemen. Niet alleen in de straat of in de buurt, maar op allerlei manieren. Hierbij is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. Een goed gebruik tijdens het Nieuwjaarsfeest is dan ook om de Vrijwilliger van het jaar 2014 bekend te maken, namelijk Gerard de Valk uit het dorp Heumen voor zijn niet aflatende inzet als vrijwilliger bij verschillende verenigingen in zijn woonplaats.

Vrijwilliger van het jaar 2014 dhr. Gerard de Valk uit dorp Heumen

V.l.n.r. Hans Janssen, Gerard de Valk en burgemeester Paul Mengde

Uit handen van Hans Janssen, één van de juryleden die de Vrijwilliger van het jaar hadden gekozen, ontving Gerard de Valk bloemen en een oorkonde. Burgmeester Paul Mengde overhandigde hem een cheque van € 500 namens het college voor een lokaal project of een activiteit. Ook zegde de burgemeester toe dat hij en de wethouders een dagdeel gaan helpen bij dit project of die activiteit, als extra teken van waardering.

Toespraak van het jurylid Hans Janssen:

"... Hij of zij is altijd present, overal inzetbaar. Altijd in voor een geintje, met een goed humeur en altijd met een grote glimlach op het gezicht. Het is een vrijwilliger die altijd als enige nog weet hoe podiumdelen in elkaar passen en die deze kennis zo uit zijn of haar geheugen lepelt. Al meer dan 25 jaar één van de stuwende krachten, ook bij een grote verbouwing. Als levende legende is er al een straat naar hem of haar vernoemd, in het dorp Heumen naar hem vernoemd. Dat is trouwens echt toeval!

Deze ingrediënten verklappen de identiteit van de vrijwilliger van het jaar. Vrijwilliger van het jaar 2014 is ... Gerard de Valk! Graag vraag ik Gerard de Valk om naar voren te komen. Geeft u hem een daverend applaus!

U bent al bijna zijn gehele leven actief in het verenigingsleven van Heumen. In november afscheid genomen als bestuurslid van verenigingsgebouw TERP, na 24 jaar. U werkte daar altijd samen met uw vrouw Elly, die gastvrouw is in TERP. U bent actief geweest bij het voetbal, korfbal, carnavalsvereniging en TERP als scheidsrechter, bestuurslid, jeugdcoach, penningmeester, secretaris, enz. Al bijna uw gehele leven actief in het verenigingsleven van Heumen en pas 62 jaar oud. U bent er altijd. Dat was al zo bij de andere verenigingen waaraan u als vrijwilliger verbonden was. In de vele steunbetuigingen is de verwachting uitgesproken dat u ondanks dat u gestopt bent als bestuurslid altijd verbonden zal blijven met de mensen en activiteiten in het dorp. Graag overhandig ik u de bloemen en oorkonde”

2013

Op donderdagavond 2 januari 2014 werd traditiegetrouw het Nieuwjaarsfeest voor alle bewoners van de gemeente Heumen gevierd. Zoals gebruikelijk wordt dit feest per toerbeurt in één van de vier kernen binnen de gemeente gehouden. Dit jaar viel de eer te beurt aan gastvrij Dorpshuis Ons Huis in Nederasselt.

De Wende Duurzaamheidsprijs Heumen 2013

Na de uitreiking van de Duurzaamheidpluim aan woonvorm de Wende volgde de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Paul Mengde. Hij sluitte de toespraak af met het in het zonnetje zetten van de nieuwe vrijwilligers van het jaar. De burgemeester maakte meteen bekend dat het dit jaar een duo is en gaf aantal hints om de aanwezigen op weg te helpen:

"Ruim 15 jaar actief als bestuurslid, minstens 10 uur per week, het afgelopen jaar bezig met een megaklus: een verbouwing. Legt binnenkort zijn functie neer. Hij heeft 'gouden handen'. Als je een idee hebt, vraag het hem en het wordt gemaakt. Naast onderhoud ook jaren actief geweest in een bestuur. Mannen uit Nederasselt die hun sporen hebben verdiend in de gemeenschap."

"Cor van den Bogaard, dank voor uw jarenlange inzet als bestuurslid en voorzitter van Dorpshuis Ons Huis. Afgelopen jaar is het Dorpshuis prachtig opgeknapt, complimenten! Zolang u in Nederasselt woont, bent u altijd wel ergens bestuurslid geweest, ook in het schoolbestuur. Geboreen in Balgoy als jongste in een gezin van 9 kinderen. Ook nog een tijdje in Niftrik gewoond. U bent metselaar van beroep en woont hier in Nederasselt, samen met Gerda. Twee dochters, Judith en Ellen en vorig jaar opa geworden van kleinzoon Finn. Naast het dorpshuis zijn uw andere hobby’s: Facebook, radio maken bij Radio Perfecto en sport kijken. Ook bent u actief bij de carnaval: carnavalsseizoen 2012 - 2013 was u Prins Cor d'n Urste. Bedankt voor uw inzet!"

"Bart Matijssen, dank voor al het werk in en rond het Dorpshuis. Daarnaast bent u 20 jaar bestuurslid geweest bij Gilde Salvator Mundi en deed u het onderhoud bij Antonius Abt Kerk. Altijd even behulpzaam. Vele uren bent u bezig in Ons Huis. Altijd bereid uw medewerking te verlenen en mee te denken. Geboren in Tilburg en opgegroeid in Slijk Ewijk. Opgegroeid in een boerenbedrijf, waar u woonde met uw ouders en 2 zussen en 3 broers. U heeft lang bij bouwbedrijf Joosten gewerkt. Inmiddels veertig jaar getrouwd met Liza en een trotse vader en opa. Bedankt voor uw inzet!"

Vrijwilligers van het jaar 2013 Heumen

Op de foto: dhr. Bart Matijssen, dhr. Cor van den Bogaard en burgemeester Mengde

Paul Mengde roemde niet alleen de grote inzet van de vrijwilligers van het jaar, maar ook die van vele andere vrijwilligers die zich belangeloos voor de Heumense samenleving inzetten:


"... dit is een goed moment om waardering uit te spreken voor alle vrijwillige inzet in onze gemeente. Je hoeft maar om je heen te kijken en je komt overal actieve burgers tegen. Goede voorbeelden te over. Voorbeelden die ons allemaal inspireren en vanavond in de schijnwerpers staan. Dank aan de vrijwilligers die dorpsgenoten bezoeken en ondersteunen omdat ze een steuntje in de rug nodig hebben. Zoals de vrijwilligers van het Rode Kruis, de Zonnebloem, de vrijwillige hulpdiensten, Blink en Bezoek & Opvang Service van Malderburch Welzijn. Samen vinden we een manier om participatie mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen om ons heen. Een waardevolle bijkomstigheid is de toenemende wederkerigheid in relaties. Mensen beseffen zich steeds meer dat we allemaal wel iets in huis hebben waar een ander wat aan kan hebben. Laten we elkaars talenten benutten, dat geeft veel positieve energie!"

Na het officiële gedeelte ging het feest verder met muzikale optredens en ging tot in de kleine uurtjes door.

2012

Vrijwilliger Jo Loeffen is tijdens het nieuwjaarsfeest van de gemeente in de bloemen gezet door burgemeester Paul Mengde. De huldiging vond plaats op donderdag 3 januari 2013 in een gastvrij en goed bezocht Verenigingsgebouw Overasselt. Daarnaast ontving PLUS Verbeeten de Duurzaamheidpluim.

Vrijwilliger van het jaar 2012 Heumen

"Dhr. Jo Loeffen is een vrijwilliger die deze eer ten zeerste toekomt; hij heeft dit in de afgelopen decennia zeker verdiend . Geprezen voor zijn niet aflatende inzet voor de Overasseltse gemeenschap. Voor dit verenigingsgebouw waar hij actief is als technicus bij de onderhoudsploeg  “De 13de Tak”. Voor zijn inzet voor de kerk, Kadans en voor zijn dorpsgenoten."

Paul Mengde roemde niet alleen dhr. Loeffen voor zijn inzet, maar ook de vele andere vrijwilligers die zich belangeloos voor de Heumense samenleving inzetten. In de schijnwerpers een aantal voorbeelden van vrijwillige inzet: de scholieren uit het voortgezet onderwijs die in het kader van hun maatschappelijke stage actief zijn geweest bij vrijwilligersorganisaties, het lokale bedrijfsleven dat zich inzet voor vrijwilligersorganisaties en in het algemeen alle vrijwilligers die samen zoveel mogelijk maken en kleur geven aan de samenleving.

Hartelijk dank voor de grote inzet voor de gemeenschap!

2011

Twee vrijwilligers zijn tijdens het nieuwjaarsfeest van de gemeente in de bloemen gezet door burgemeester Paul Mengde. De huldiging vond plaats op donderdag 5 januari 2012 in Sociaal Cultureel Centrum Maldensteijn. Daarnaast ontvingen de vrijwilligers van De Schakel de Duurzaamheidpluim.

Vrijwilligers van het jaar 2011 Heumen 

Paul Mengde, Jan van Gent, vrijwilligers van de Schakel en Vincent Arts
Huldiging vrijwilligers 2011

Een vaste gewoonte op het Nieuwjaarsfeest is de huldiging van Vrijwilliger van het afgelopen jaar. Dit jaar waren er twee Vrijwilligers van het jaar 2011: Jan van Gent van de locale omroep Unique FM, techneut en drijvende kracht achter deze omroep. Als stationsmanager vervult Jan van Gent de centrale rol binnen de omroep. Hij is aanspreekpunt voor iedereen binnen de organisatie.

Als tweede werd Vincent Arts gehuldigd,’een duizendpoot’ noemde Paul Mengde hem. Als voorzitter van dorpshuis Terp uit Heumen kunnen mensen een beroep op hem doen, maar ook op andere terreinen zal Vincent Arts niet aarzelen om zich in te zetten voor medemens en samenleving.

Paul Mengde roemde niet alleen deze twee heren in het bijzonder voor hun inzet, maar ook die van vele andere vrijwilligers die zich belangeloos voor de Heumense samenleving inzetten.

2010

  
Twee Heumense vrijwilligers zijn tijdens het drukbezochte nieuwjaarsfeest van de gemeente in de bloemen gezet door burgemeester Jan van Zomeren. De huldiging vond plaats op donderdag 6 januari 2011 in gastvrij Verenigingsgebouw Terp in Heumen.

Tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak keek de burgemeester terug op een jaar vol verbondenheid. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ontving de Duurzaamheidspluim uit handen van Marco van Middendorp van de Rabobank.

Vervolgens opende de burgemeester de ceremonie van de Vrijwilliger van het Jaar met een welverdiend compliment voor Tafeltje Dekje. De hele organisatie werd door een inwoner van de gemeente genomineerd met de woorden: "Vaak zijn deze medewerkers zelf al op hogere leeftijd, maar weten zij toch tijd vrij te maken om de collega bejaarden van goede voeding te voorzien. Juist deze extra service maakt het voor veel mensen mogelijk zelfstandig onder gezonde (voedings)condities te kunnen blijven wonen. Naast de service van het brengen is het sociale contact ook van groot belang en goed om te zien dat deze vrijwilligers hier (kort) tijd voor nemen".

Die complimenten sloten meteen goed aan bij de eerste vrijwilliger van het jaar: Mevr. Truus Vosmer uit Heumen, voor haar vrijwilligerswerk in de afgelopen 12 jaar als voorzitter bij Stichting Vrijwillige Hulpdienst / Tafeltje Dekje. Daarvoor was zij ook al 10 jaar voorzitter geweest van Heumense Hof. Vervolgens sprak van Zomeren waarderende woorden uit voor de tweede vrijwilliger van het jaar: Dhr. Toon van den Boom uit Heumen die al ruim 25 jaar bestuurslid is van verenigingsgebouw Terp, alsmede actief medewerker bij evenementen.

  Vrijwilligers van het jaar Heumen 2010

Op de foto: dhr. Toon van den Boom, burgemeester van Zomeren en mevr. Truus Vosmer

2009

Drie Heumense vrijwilligers zijn tijdens het nieuwjaarsfeest van de gemeente in de bloemen gezet door burgemeester Jan van Zomeren. De huldiging vond plaats op donderdag 7 januari 2010 in het Dorpshuis in Nederasselt.

Tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak keek de burgemeester terug op een jaar vol verbondenheid. Natuurstichting Kadans uit Nederasselt ontving de Duurzaamheidspluim uit handen van Marco van Middendorp van de Rabobank.

Kadans Duurzaamheidspluim

Vervolgens maakte de burgemeester de Vrijwilligers van het Jaar bekend. Dhr. Toon Janssen uit Malden voor zijn inzet bij Volleybalclub Malden (VCM). Dhr. Albert Gijsbers voor zijn inzet bij de Zonnebloem en de Vrijwillige Thuishulp. Mevr. Riek van Haren-Roelofs voor haar inzet voor Ons Huis, het Rode Kruis en de kerk.
Uit de bloemenhulde spreekt aandacht en waardering voor het vele werk dat een grote groep vrijwilligers verzet. Die waardering heeft de burgemeester uitgesproken door drie vrijwilligers speciaal als voorbeeld te lauweren.

Vrijwilligers van het jaar 2009 Heumen

Op de foto: dhr. Albert Gijsbers, burgemeester van Zomeren, mevr. Riek van Haren-Roelofs en dhr. Toon Janssen

2008

Een bomvol verenigingsgebouw in Overasselt heeft op 8 januari het jaar 2009 met elkaar begroet tijdens het Nieuwjaarsfeest van de gemeente. Ongeveer 400 mensen hadden kou en mist getrotseerd om erbij te zijn. "Het drukst bezochte Nieuwjaarsfeest dat ik hier heb meegemaakt" volgens Van Zomeren, die met veel plezier constateerde dat er zo'n grote opkomst was uit alle dorpen. Omlijst door Harmonie Kunst na Arbeid en popkoor Splendid waren Fief Bleeser, voorzitter van Stichting Verenigingsgebouw Overasselt en burgemeester Jan van Zomeren de sprekers. Van de laatste was er veel aandacht voor excessen rond vuurwerk en maatregelen daartegen.

Daarnaast reikte van Zomeren als gebruikelijk de Duurzaamheidspluim uit (dit keer aan het Maldense 'Kappersgevoel & Kapsonez' en zette hij een vrijwilliger in de bloemen. Dat was deze keer Anneke Peters-Claassen uit Overasselt. Het daverende applaus en gejuich uit de zaal toonde aan dat die keuze breed werd onderschreven.

Noot van redactie: mevr. Peters-Claassen is in 2017 overleden.

Vrijwilliger van het jaar 2008 Heumen

Op de foto: mevr. Peters-Claassen met burgemeester van Zomeren

2007

"Eerlijk gezegd is het elk jaar een moeilijke taak om een keuze te maken uit de vele genomineerden. Alle genomineerden zijn vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun vereniging en de gemeenschap. Ze zijn dus allemaal winnaars. Wij zijn er trots op dat er in deze tijden dat iedereen het druk heeft, zoveel mensen vrijwilligerswerk doen. We staan aan de goede kant van de streep en dat willen we zo houden." Met deze woorden opende burgemeester Jan van Zomeren de ceremonie van de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar.

Dit jaar ontvingen twee personen het welverdiende bloemetje van de burgemeester Jan van Zomeren:

De heer Dominikus werkt al vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw mee met Malden Promotion. Ook zijn vrouw Jenny Thoonen is vanaf die tijd actief, eerst met haar vader Jan Thoonen, die voorzitter was van Malden Promotion.
Hij levert onder andere technische ondersteuning, bijvoorbeeld toiletwagens aansluiten tijdens de Vierdaagse doortocht in Malden, vlagophanging, terrassen laten plaatsen en zorgen voor stroomvoorziening, vaandels en sponsorborden verzorgen enz. Dankzij hem worden in de laatste weken voor de Vierdaagse en in die week zelf vele activiteiten ontplooid zodat Malden eruit springt op de Vierdaagsevrijdag.

Sinds 1997 functioneert mevrouw Heleen van Hal als secretaris van de KBO Malden. Op vrijwillige basis doet zij al het werk dat nodig is voor een actieve organisatie die opkomt voor de belangen van ouderen en die zorgt zij voor ontspanning en contact onderling van ouderen. Hiernaast is zij een vraagbaak voor leden en aspirant leden. Ze komt op voor de belangen van ouderen door actieve deelname aan diverse commissies en werkgroepen. Gedurende 2 uur per week is zij actief als vrijwilliger in het Internetcafé voor ouderen. Ook in uw directe omgeving heeft zij zorg voor de ouderen en buren die zorg nodig hebben. Ze is 12 uur per week actief voor de KBO. Daarnaast neemt zij actief deel aan de werkgroepen die bijdragen aan het verbeteren van de positie van Heumense burgers met een beperking.


Vrijwilligers van het jaar 2007 Heumen

Op de foto: rechts in beeld staan de vrijwilligers van het jaar, de heer Dominikus en mevrouw van Hal

2006

In 2007 vond wederom het traditionele Nieuwjaarsfeest voor de inwoners van de gemeente plaats. Dit keer zorgde Verenigingsgebouw de Terp in Heumen voor de ontvangst. De burgemeester huldigt jaarlijks een vrijwilliger als representant van al die mensen die onbetaald hun handen uit de mouwen steken voor de gemeenschap.

Ditmaal viel zijn keuze voor de titel 'Vrijwilliger van het jaar 2006' op drie vrijwilligers:

De heer Jan van Duynhoven woont sinds enkele jaren midden in het dorp, vanaf dat hij met zijn boerenbedrijf aan de Looistraat te Heumen gestopt is. Sinds hij meer vrije tijd heeft, zet hij deze in voor de gemeenschap. Hij is met zijn trekker actief in het onderhouden van de tuinen rondom de kerk en van het kerkhof. Ook ziet men hem regelmatig aan het werk bij de voetbalclub, om de velden en de tuinen om het clubhuis te onderhouden.

Mevrouw Jolande van den Broek is vanaf 1988 lid van de toneelvereniging Steeds Hoger uit Malden + secretaris vanaf 1989 en regisseuse van de jeugd. Vanaf 1993 heeft ze de groep Teens onder haar hoede. Daarnaast heeft ze enkele toneelstukken geschreven en is inspeciënt en regieassistent bij de volwassenen. De vereniging schreef dat ze de steun en motor binnen het bestuur bent, het historisch informatiepunt waar alle lijnen samen komen. Dat ze beschikt over een beleidsmatig denkvermogen, kritisch doch steeds conscentieus bent, bescheiden, ondersteunend, praktisch en slagvaardig in haar handelen. Ook schuwt ze het edele handwerk niet. Een heuse duizendpoot die veel enthousiasme koppelt aan initiatief en collegiale inzet.

Mevrouw Bets Jaspers staat voor iedereen klaar maar vooral voor de verenigingen in Heumen. Ze naait al jaren kleren voor de Gilde, de Prins, pages, raad van elf en bestuursleden van de carnavalsvereniging, wat een enorme klus is. Ze was actief in de parochieraad en zit nog in het bestuur van de Zonnebloem en gymclub Lima. Ook in de Terp doet ze regelmatig vrijwilligerswerk. Kortom: voor iedereen die hulp nodig heeft staat ze klaar en dat wordt zeer op prijs gesteld.

Vrijwilligers van het jaar 2006
Op de foto: de drie vrijwilligers die in de bloemetjes zijn gezet, van links naar rechts: mevr. Jaspers, mevr. van den Broek en dhr. van Duynhoven