Tips persberichten

Een persbericht is een bericht van een organisatie of bedrijf dat gestuurd wordt naar journalisten en / of redacteuren. Het doel van een persbericht is dat de journalist en / of redacteur aan de hand van de beschikbaar gestelde informatie een redactioneel stuk kan schrijven.

  • De voordelen op een rij:
  • U kunt veel mensen in één keer bereiken;
  • De berichten die in de media geplaatst worden kosten u niets;
  • Het bericht bereikt snel de doelgroep;
  • Boodschappen die verspreid worden door de massamedia worden als betrouwbaar beschouwd.

 Een persbericht is altijd volgens een bepaalde volgorde opgebouwd. Een persbericht typt u bij voorkeur op het briefpapier van de organisatie. Als dat niet mogelijk is gebruikt u 'gewoon' A4-papier. Als u de hier onderstaande stappen stuk voor stuk doorloopt bent u verzekerd van een goed opgebouwd persbericht.

Stappenplan

 

Stap 1: Aanduiding van de afzender

Naam van de organisatie, adres, telefoon- en faxnummer

Stap 2: Aanduiding van het woord PERSBERICHT

Zet bovenaan de tekst het woord PERSBERICHT.

Stap 3: Aanduiding van de datum van de verzending

Noteer de datum van verzending boven aan de tekst.

Stap 4: De kop

Deze kop staat in grote letters boven het persbericht. De kop is kort en krachtig. Hierin staat altijd: wat het belangrijke nieuwsfeit is en wie daarvoor verantwoordelijk is

Stap 5: De eerste alinea of lead

Geef hierin antwoord op minimaal vier van de vijf journalistieke vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom)

Stap 6: De rest van de tekst

De overige tekst van het persbericht hoort van algemeen naar gedetailleerd te gaan. De opbouw moet zo zijn dat van onderaf alinea' s kunnen worden weggelaten zonder dat de essentie van het bericht verloren gaat.

Stap 7: Tussenkoppen

De tussenkoppen geven de journalist en de lezers snel de essentie van de tekst weer. De koppen dienen kort te zijn.

Stap 8: Regelafstand

Het beste is een regelafstand van 1,5 te gebruiken, hierdoor is het gemakkelijk voor de redactie om correcties aan te brengen.

Stap 9: Witmarge

Zorg dat er aan de linker- en rechterkant van het persbericht voldoende witmarge is. Neem hiervoor zo' n 4 centimeter per kant.

Stap 10: Woordverwijzing

Onder aan de pagina wordt het eerste woord van de volgende pagina geplaatst. Hierdoor is het voor de ontvanger duidelijk dat het persbericht doorloopt.

Stap 11: Pagina-aanduiding

Door de pagina' s te nummeren geeft men een extra mogelijkheid tot controle.

Stap 12: Afsluitteken

Meestal volgt na een persbericht nog andere informatie. Om deze informatie te scheiden van het bericht wordt meestal een stippel- of streepjeslijn gebruikt.

Stap 13: Aanduiding bijlage (n)

Na het bovengenoemde afsluitteken wordt aangegeven of er bij het persbericht nog bijlagen (bijvoorbeeld foto 's of uitnodigingen) worden verstuurd. Vergeet niet bij foto's te vermelden dat je toestemming geeft om de foto bij het bericht te plaatsen!

Stap 14: Nadere informatie

Onder aan het persbericht staat het volgende: naam van de contactpersoon, functie, telefoonnummer zowel werk als privé en e-mail adres.