Topic Actief activiteitengids

Heumense activiteitengids 2017-2018

Altijd wat te doen dankzij vrijwilligers!

Eens in de twee jaar komt de activiteitengids Topic Actief uit, vol informatie over wat er dankzij de inzet van vrijwilligers allemaal te doen is in de gemeente. De gids is een gratis bewaarexemplaar dat huis aan huis verspreid wordt in Heumen, Malden, Nederasselt en Overasselt.

Heumense maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties zonder winstoogmerk kunnen zich aanmelden voor gratis deelname. Dat geldt ook voor maatschappelijke organisaties die actief zijn voor de Heumense gemeenschap. Meld uw organisatie aan via vrijwilligerswerk@heumen.nl. U ontvangt dan nadere instructies.

Eind 2018 wordt door de gemeente bekeken of er een volgende editie 2019-2020 uitkomt.

Editie 2017-2018

Klik op de afbeelding om de gids te bekijken.

Cover Heumense activiteitengids Topic Actief 2017-2018 

(groot PDF bestand)

Errata

Tussentijdse wijzigingen Topic Actief 2017-2018:

4Tune (koor) / Bibliotheek Malden & Bibliotheek Overasselt / Vereniging Geopaden Stuwwal (contactpersoon overleden).

Extra informatie inhoud gids

De rode draad in de gids is de inzet en de talenten van inwoners. Die talenten zetten zij ook in voor vrijwilligersorganisaties en voor hun dorp, wijk of straat. De gids geeft een beeld van de positieve energie die dat oplevert. Er staan activiteiten, diensten en contactgegevens in van ruim 250 lokale organisaties, op het gebied van educatie&scholing, kunst&cultuur, natuur&milieu, samenleven en sport. Dat het een breed veld beslaat, is ook te zien in de fotocollages.

Actieve inwoners vertellen in de gids wat het hen persoonlijk oplevert. Burgemeester Marriët Mittendorff bedankt hun in zijn voorwoord voor hun inzet. Wethouder Ellen de Swart sluit daar bij aan: 'Complimenten voor alle vrijwilligers, ook voor iedereen die meegewerkt heeft aan deze gids, waaronder de mensen die hun persoonlijke verhaal delen in de interviews. De vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties in deze gids willen de drempel verlagen die er voor zorgt dat er soms geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die er zijn. U bent welkom bij de organisaties, natuurlijk ook als vrijwilliger. Samen dragen we bij aan een prettig leven in de vier dorpen van de gemeente Heumen!'

Voor meer informatie en aanmelding kan men terecht bij het vrijwilligerssteunpunt: bereikbaar via de receptie van het gemeentehuis op tel. 024 3588300 of via de mail vrijwilligerswerk@heumen.nl. De gids ligt ook in het gemeentehuis en in de bibliotheken.

Aanmelden voor de volgende editie

Indien uw organisatie zonder winstoogmerk interesse heeft voor vermelding in de gids,