Veiligheidstips

In veilige handen

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft gedragsregels en een stappenplan opgesteld. Deze zijn bedoeld om seksueel misbruik van minderjarigen binnen vrijwilligersorganisaties bespreekbaar te maken en te voorkomen.

Voor sommige functies in vrijwilligerswerk is een een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Om dit te beoordelen, kunnen vrijwilligersorganisaties een risicoprofiel (doelgroepanalyse ‘Voor wie een VOG?) invullen via de website van NOV. In de toolkit In veilige handen vindt u meer informatie en formulier voor de analyse van het risicoprofiel.