Verkeersregelaars

Verkeersregelaar

Verkeersregelaars in fluoriderende oranje hesjes vormen een terugkomend beeld op de openbare weg. De verkeersregelaar wordt ingezet bij iedere activiteit op de openbare weg, waarbij het verkeer voor de veiligheid van de deelnemers van evenementen en de weggebruikers geregeld moet worden. Dit is verplicht op grond van de Regeling verkeersregelaars van 1 maart 2009. Niet iedereen mag het verkeer regelen: voor het regelen van het verkeer is het volgen van een e-learning verkeersregelaars instructie via internet verplicht.

Start op tijd met het aanvragen van een vergunning!

Als een organisatie besluit een evenement te organiseren op de openbare weg in Heumen, zoals bijv. een carnavalsoptocht, een pleinfeest of een wandeltocht, dan is hiervoor een vergunning nodig van de gemeente. Die moet minimaal acht weken voor het te houden evenement schriftelijk aangevraagd worden. Het is goed om van tevoren even (telefonisch) te overleggen een medewerker van het team APV van de gemeente, over wat er nodig is voor uw evenement.

De vergunning vormt de basis voor het nieuwe traject van de instructie
In verband met een wijziging in de instructie van verkeersregelaars is het nog belangrijker om een vergunning voor een evenement, waarbij verkeersregelaars ingezet moeten worden, echt op tijd aan te vragen. Dit omdat de vergunning de basis vormt voor het nieuwe traject van de instructie. De politie-instructie voor verkeersregelaars bij evenementen is vervangen door e-learning via internet.

Hoe gaat het in het werk?

  • U vraagt een vergunning aan voor uw evenement. In de aanvraag geeft u aan dat u verkeersregelaars in wilt zetten en hoeveel dat er zullen zijn.
  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag en verleent de vergunning voor het evenement.
  • Van de gemeente krijgt u een bevestiging van de aanvraag. In deze brief wordt aangegeven hoeveel verkeersregelaars ingezet worden en of zij een verkorte of uitgebreide instructie willen volgen.
  • Binnen enkele dagen nadat u uw evenement heeft aangemeld bij stichting verkeersregelaarsexamen krijgt u een code voor dit evenement.
  • Met deze code kunnen de kandidaat verkeersregelaars de e-learning volgen en deze met een toets afsluiten.
  • Nadat alle kandidaat verkeersregelaars de instructie hebben gevolgd, ontvangt de organisator een overzicht van de geslaagden en de instructieverklaring namens de Nederlandse Politie. Deze lijst stuurt u naar de gemeente.
  • Aan de hand van deze lijst wordt door de gemeente het aanstellingsbesluit verkeersregelaars opgemaakt. Pas nadat het aanstellingsbesluit is afgegeven mag een verkeersregelaar het geleerde in de praktijk brengen.
  • Nadat het aanstellingsbesluit is gemaakt, wordt het toegezonden aan de organisatie. Daarmee kan de organisator de hesjes afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.
  • Voor alle duidelijkheid: gemeente Heumen en Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen hebben geen overzichtslijst van verkeersregelaars. Verkeersregelaars zijn alleen bekend bij de vrijwilligersorganisatie(s) waar ze actief zijn.

Verzekering

Verkeersregelaars die wonen in de gemeente Heumen en actief zijn bij een Heumense organisatie zonder winstoogmerk zijn tijdens hun vrijwilligerswerk automatisch verzekerd via de Vrijwilligerspolis. De gemeente Heumen heeft die collectieve verzekering afgesloten via Vrijwilligersnet Nederland. Dat is ook het aanspreekpunt voor alle verzekeringsvragen.

Als de verkeersregelaar in een andere gemeente woont, moet bij schade een beroep worden gedaan op de vrijwilligersverzekering van die gemeente. Alle omringende gemeenten hebben een vrijwilligersverzekering.

Kosten evenementenvergunning

Informeer bij uw gemeente naar de kosten.

Kosten instructie verkeersregelaars

Aan de instructie zijn geen kosten verbonden.

Contact

Met vragen over vergunningen en verkeersregelaars in Heumen kunt u terecht bij het team APV van de gemeente Heumen, tel. 14 024 of e-mail apv@heumen.nl. Voor informatie over vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen, tel. 14 024, e-mail vrijwilligerswerk@heumen.nl.

Voor meer informatie over de e-learning kunt u contact opnemen met de SVNL via www.verkeersregelaarsexamen.nl of tel. 030-8200361.