Vrijwilligers van het jaar

Tijdens het gemeentelijke nieuwjaarsfeest in de eerste week van januari worden één of meerdere vrijwilligers in het zonnetje gezet en gekozen tot vrijwilliger(s) van het jaar. Traditioneel wordt dit feest voor alle inwoners in de eerste week van januari gehouden, afwisselend in de vier kerkdorpen. Vroeger was het gebruik een vrijwilliger in het zonnetje te zetten die afkomstig was uit het dorp waar de receptie werd gehouden. Dat uitgangspunt is verlaten. De gehuldigde vrijwilliger kan dus uit de hele gemeente komen.

Overigens is de bloemenhulde geen wedstrijd. Het gaat er niet om dat de "beste" wordt onderscheiden. Het gaat wél om aandacht en waardering voor het vele werk dat een grote groep vrijwilligers verzet. Die waardering wil de burgemeester uitspreken door één vrijwilliger speciaal als voorbeeld te lauweren.

Voor het nominatieformulier kunt u hier klikken. Vervolgens kunt u het met de hand in vullen en via de post insturen. Of bij voorkeur opslaan op uw computer, digitaal invullen en mailen naar bestuurssecretariaat@heumen.nl met een CC naar vrijwilligerswerk@heumen.nl.

Ga naar:

Overzicht vrijwilligers van het jaar 2006-2015