Vrijwilligerscontract

Het is niet de gewoonte om binnen het vrijwilligerswerk een contract te tekenen zoals dat in een betaalde baan gebeurt. Wel zijn er organisaties die werken met een vrijwilligersovereenkomst. Hierin kunnen onder meer de volgende afspraken worden vastgelegd:

  • Ingangsdatum en duur van de overeenkomst
  • Proeftijd (meestal 2 maanden)
  • Doelstellingen van de instelling
  • Werkzaamheden en werktijden van de vrijwilliger
  • Afspraken over de begeleiding
  • Afspraak dat er geen loon voor het werk wordt betaald
  • Afspraken over een eventuele onkostenvergoeding
  • Afspraken over voorzieningen voor vrijwilligers
  • Verzekeringen
  • Bijlagen als huishoudelijk reglement, statuten van de organisatie

 

Voorbeeldcontracten

 

Vind het wiel vooral niet opnieuw uit! Voorbeelden van contracten (aan te passen aan de eigen situatie):

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Voorbeeld 4