Vrijwilligersverzekering

Zijn Heumense vrijwilligers goed verzekerd? Het antwoord is ja!

Ook voor vrijwilligers is het namelijk belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Daarom heeft de gemeente Heumen voor alle Heumense vrijwilligers de collectieve vrijwilligersverzekering Vrijwilligerspolis afgesloten bij Vrijwilligersnet Nederland. Heumense vrijwilligers zijn zo automatisch verzekerd. De gemeente betaalt de jaarlijkse kosten van de Vrijwilligerspolis.

Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers vallen niet onder deze verzekering.

Zijn Heumense mantelzorgers verzekerd?

Inwoners die mantelzorger zijn, zijn automatisch verzekerd via de Vrijwilligerspolis. Voorwaarde is dat ze hebben geregistreerd bij Mantelzorg Heumen.

Zijn Heumense scholieren in een maatschappelijke stage?

Ook zij  kunnen bij schade tijdens de maatschappelijke stage een beroep doen op de Vrijwilligerspolis.

Voorwaarde deelname

Iedere vrijwilliger die woonachtig is in de gemeente Heumen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd via de Vrijwilligerspolis.

Iedere mantelzorger die woonachtig is in de gemeente Heumen en geregistreerd is bij Mantelzorg Heumen is verzekerd via de Vrijwilligerspolis. Mantelzorgers zijn inwoners die langdurig en onbetaald zorgen voor chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen of buren. Dat doen ze omdat ze een persoonlijke band hebben met die persoon.

Help, er is sprake van schade!

Bezoek voor informatie en voor het invullen van het digitale schadeformulier zo spoedig mogelijk de webpagina 'Wat de doen bij schade' van Vrijwilligersnet Nederland. Het invullen van het schadeformulier doet u samen met de betrokken vrijwilliger(s).

Nadere toelichting

Vrijwilligersorganisaties zijn via deze collectieve verzekering met hun vrijwilligers verzekerd, tegen de risico’s waaraan ze bloot (kunnen) staan tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

 • U hoeft als als organisatie geen namen van vrijwilligers door te geven.
 • Voor u en uw vrijwilligers zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Vrijwilligerspolis. De gemeente betaalt de Vrijwilligerspolis.  Uw vrijwilligers die in andere (vaak omliggende) gemeenten wonen, vallen onder de vrijwilligersverzekering van hun eigen gemeente.
 • De polis geldt alleen voor de vrijwilligers die voor u vrijwilligerswerk doen. Deelnemers en bezoekers van uw activiteiten zijn niet via deze polis verzekerd.
 • Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers daarentegen zijn wél verzekerd voor de ongevallen voor zover geregistreerd bij het Gemeentelijk Steunpunt Mantelzorg. Sinds 1 januari 2011 zijn maatschappelijke stagiairs meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis.
 • Voor alle verzekeringen geldt dat zij een secundaire dekking hebben. Het is dus een aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor.

Inhoud Vrijwilligerspolis

 1. Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 2. Aansprakelijkheidsverzekering voor de organisaties
 3. Ongevallenverzekering voor vrijwilligers (inclusief een ongevallen inzittenden dekking)
 4. WEGAS plus dekking
 5. Bestuurdersaansprakelijkheid
 6. Rechtsbijstand

Meer informatie en mogelijkheid check deelname Vrijwilligerspolis

Logo Vrijwilligersnet NL

Voor meer informatie over de polisvoorwaarden en schademeldingen kunt u terecht op de website van Vrijwilligersnet Nederland

Tip voor Heumense organisaties: uw organisatie registreren op de Heumense vrijwilligerswebsite. U ontvangt na een check van de gegevens (voldoet uw organisatie aan de voorwaarden) via de mail een officiële bevestiging van deelname. Bijkomend voordeel is dat u voortaan 24 uur per dag vrijwilligersvacatures kunt plaatsen en beheren. U kunt dan ook rechtstreeks reageren op talenten in de digitale Talentenbank.