Waarderingstips

Vrijwilligers zijn vaak de drijvende kracht achter organisaties of verenigingen. Ze zijn duidelijk aanwezig, of verrichten juist veel werk op de achtergrond. Dat verdient een blijk van waardering!                                                               

Waardering binnen de organisatie

Vrijwilligers zullen zich hierdoor meer verbonden voelen met de organisatie. Waardering zit in kleine dingen: een compliment tussendoor, een kaartje bij ziekte of verjaardag, een prijs voor de leukste vrijwilliger, noem maar op. Inspiratie voor het in het zonnetje zetten van vrijwilligers doe je op in dit dossier.

Waardering door de gemeente: vrijwilliger van het jaar

De gemeente Heumen waardeert de brede en enthousiaste inzet van de vele vrijwilligers in de Heumense samenleving. De gemeente uit die waardering op meerdere manieren.

Tijdens het gemeentelijke nieuwjaarsfeest in de eerste week van januari worden één of meerdere vrijwilligers in het zonnetje gezet en gekozen tot vrijwilliger(s) van het jaar. Traditioneel wordt dit feest voor alle inwoners in de eerste week van januari gehouden, afwisselend in de vier kerkdorpen. Vroeger was het gebruik een vrijwilliger in het zonnetje te zetten die afkomstig was uit het dorp waar de receptie werd gehouden. Dat uitgangspunt is verlaten. De gehuldigde vrijwilliger kan dus uit de hele gemeente komen.

Overigens is de bloemenhulde geen wedstrijd. Het gaat er niet om dat de "beste" wordt onderscheiden. Het gaat wél om aandacht en waardering voor het vele werk dat een grote groep vrijwilligers verzet. Die waardering wil de burgemeester uitspreken door één vrijwilliger speciaal als voorbeeld te lauweren.

Nomineren kan als volgt:

-Het digitale nominatieformulier invullen

-Papieren versie nominatieformulier uitprinten/met de hand invullen/via de post insturen naar gemeente Heumen, vrijwilligerssteunpunt, postbus 200, 6580 AZ Malden

-Digitale versie nominatieformulier opslaan op uw computer/digtaal invullen/mailen naar vrijwilligerswerk@heumen.nl & bestuurssecretariaat@heumen.nl)

-Een mail sturen naar bovenstaande mailadressen, waarin u aangeeft dat u iemand wil nomineren en waarom

-Bellen naar het gemeentehuis tel. 024-3588300 en vragen naar het bestuurssecretariaat of Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen. Daar kunt u uw nominatie met een motivatie persoonlijk doorgeven

Spontane uitingen van waardering

Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk om de waardering ook op een meer spontane wijze te uiten; op onverwachte momenten en op verschillende manieren. Organisaties kunnen ook gedurende het jaar vrijwilligers voordragen voor het bloemetje van de gemeente. Neem contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk of stuur uw verzoek naar het bestuurssecretariaat.