Doelgroepentips

Diversiteit is winst!

Jongeren, ouderen, mensen die re-integreren en allochtonen. Allemaal actief in het vrijwilligerswerk. De ‘buitenwereld’ komt zo bij organisaties binnen: via (maatschappelijke) stages, (vrijwilligers)werk naar vermogen en maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat is winst, want het vasthouden aan het werven van ‘ons soort mensen’ levert vaak onvoldoende vrijwilligers op. Werven binnen nieuwe doelgroepen levert de helpende handjes op die organisaties goed kunnen gebruiken.

 

Veel voordelen

  • Stagiairs en jongeren brengen een 'frisse wind' binnen, een nieuw geluid. Ze zetten nieuwe activiteiten op en generaties treffen elkaar. Als ze enthousiast raken, blijven ze vrijwilligerswerk doen.
  • Mensen met een beperking zijn als vrijwilliger vaak enthousiast en extra betrokken omdat ze graag een actieve bijdrage leveren, hun talenten benutten en zinvol bezig zijn.
  • Ouderen beschikken over veel kennis en vaardigheden. Vaak zitten ze na hun pensionering niet graag achter de geraniums en besteden veel tijd aan activiteiten buitenshuis.
  • Nieuwkomers en vluchtelingen brengen andere culturen en gewoonten mee. Deze kunnen een aanwinst zijn voor organisaties.
  • Mensen die re-integreren willen hun vaardigheden vergroten via vrijwilligerswerk. Ze komen vaak voor meerdere dagen per week. Daardoor zijn ze voor allerlei aanvullende werkzaamheden in te zetten om beroepskrachten bij te staan.
  • Bedrijven en werknemers bieden kennis en extra inzet van menskracht. Bijvoorbeeld door advies over marketing of (eenmalige) hulp bij een evenement.