Rechten en plichten voor vrijwilligers

Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen. Maak goede afspraken over:

 • de inhoud van het werk
 • werktijden en het aantal uren dat u werkt
 • begeleiding en scholing
 • verzekering
 • onkostenvergoeding  

 

Onkostenvergoeding

Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Organisaties die dat wél doen, vergoeden de werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) of geven een (vaste) vergoeding per dagdeel. Meestal betaalt u hiervan ook de reiskosten. Er zijn wettelijke regels voor het ontvangen van een vergoeding naast betaald werk of uitkering. Meer over onkostenvergoedingen op www.vrijwilligerswerk.nl

 

Vrijwilligersverzekering

Het is belangrijk dat u tijdens het vrijwilligerswerk verzekerd bent. De gemeente Mook en Middelaar is aangesloten bij Vrijwilligersnet Nederland. Via deze verzekering zijn vrijwilligers automatisch verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering. Dit houdt in dat ook niet geregistreerde vrijwilligers zijn verzekerd. De verzekering is van toepassing tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk. De gemeente Mook en Middelaar betaalt die verzekering zodat dit goed geregeld is voor vrijwilligers. Het volgende valt onder de vrijwilligersverzekering:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor de organisaties
 • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers (inclusief een ongevallen inzittenden dekking)
 • WEGAS plus dekking
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand

 

Voor verdere inhoudelijk vragen over de vrijwilligersverzekering of het raadplegen van de precieze polisvoorwaarden, kunt u contact opnemen met Vrijwilligersnet Nederland via de website http://vrijwilligersnetnederland.nl/ 

 

Vrijwilligerswerk en uitkering

Als u een uitkering hebt mag u in principe vrijwilligerswerk doen. U heeft wel toestemming nodig van uw uitkeringsinstantie. Neem dus altijd contact op met uw consulent van sociale zaken om problemen achteraf te voorkomen. Van belang is dat u geen werkzaamheden gaat doen waar normaal gesproken loon moet worden betaald en het vrijwilligerswerk mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan re-integratieactiviteiten of om een reguliere baan te accepteren.

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan uw consulent. Deze bekijkt of de vergoeding moet worden verrekend met uw uitkering. Meer informatie over vrijwilligerswerk en uitkering vindt u op vrijwilligerswerk.nl of bij uw consulent.

 

UWV en Vrijwilligerswerk

De werkloosheid is flink gestegen. Steeds vaker wordt de vraag gesteld of je als werkloze vrijwilligerswerk mag doen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV: www.uwv.nl