Vrijwilligersverzekering

Zijn uw vrijwilligers goed verzekerd? Het antwoord is ja!

Ook voor vrijwilligers is het namelijk belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Daarom heeft de gemeente Mook en Middelaar voor vrijwilligers een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Vrijwilligersnet Nederland (voorheen Vrijwilligerssteunpunt Eindhoven). Vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers zijn automatisch verzekerd en u hoeft dus geen gegevens door te sturen of aan te melden. Voor u en uw vrijwilligers zijn daar geen kosten aan verbonden, de kosten van de verzekering worden gedragen door de gemeente. Vrijwilligersorganisaties zijn via deze collectieve verzekering met hun vrijwilligers verzekerd tegen de risico’s waaraan ze bloot (kunnen) staan tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

 

De polis geldt alleen voor de vrijwilligers die voor u werken. Deelnemers en bezoekers van uw activiteiten zijn niet via deze polis verzekerd. Ook vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers daarentegen zijn wél verzekerd voor de ongevallen voor zover geregistreerd bij het Gemeentelijk Steunpunt Mantelzorg. Sinds 1 januari 2011 zijn maatschappelijke stagiairs meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis.

Voor alle verzekeringen geldt dat zij een secundaire dekking hebben. Het is dus een aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor.

 

Het volgende valt onder de vrijwilligersverzekering:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor de organisaties
  • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers (inclusief een ongevallen inzittenden dekking)
  • WEGAS plus dekking
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand

 

Voor verdere inhoudelijk vragen over de vrijwilligersverzekering of het raadplegen van de precieze polisvoorwaarden, kunt u contact opnemen met Vrijwilligersnet Nederland via de website http://vrijwilligersnetnederland.nl/