Wat is vrijwilligerswerk?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek definieert vrijwilligerswerk als volgt:

"Een vrijwilliger is iemand die regelmatig voor een instelling werkzaam is en niet voorkomt in de loon- en salarisadministratie, hoewel er van een (geringe) onkostenvergoeding sprake kan zijn."

Er is echter nog een aantal voorwaarden waaraan werkzaamheden moeten voldoen voordat het vrijwilligerswerk mag heten. Vrijwilligerswerk is:

  • Werk waarvoor niet wordt betaald
  • Werk dat niet beroepshalve wordt verricht
  • Werk dat geen vaste arbeidsplaats inneemt
  • Werk dat niet concurrerend is met betaald werk
  • Werk dat niet meer dan 20 uur per week beslaat
  • Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend