Wervingstips

De werving van vrijwilligers is voor veel vrijwilligersorganisaties een hele klus. Waar vind je tegenwoordig geschikte vrijwilligers? 
 
Selecteren en aannemen van vrijwilligers
Vrijwilligersondersteuning Mook en Middelaar geeft bezoekers informatie over de vacatures en helpt geïnteresseerden bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Uw organisatie is echter verantwoordelijk voor het selecteren van de vrijwilligers. Een aantal tips:
• Voor je vrijwilligers aan kunt gaan nemen moeten een aantal zaken helder zijn. Er moet gekozen worden bij wie de vrijwilligers zich aan kunnen melden.
• Kies iemand die goed bereikbaar is, weet voor welke functies vrijwilligers gezocht worden, weet welke concrete werkzaamheden de vrijwilliger uit moet / kan gaan voeren.
• Zorg dat je de vrijwilliger een goed beeld kunt schetsen van wat de werkzaamheden inhouden. Hoe duidelijker dit is hoe eerder mensen geïnteresseerd zijn.
• Zorg dat je op een rij hebt aan welke voorwaarden iemand moet voldoen. Iemand moet bepaalde vaardigheden bezitten om de taken uit te kunnen voeren. Daarnaast heb je als organisatie bepaalde verwachtingen ten aanzien van de inzet van de vrijwilliger.
• Denk ook na over welke houding je van je vrijwilliger verwacht. Je vrijwilliger vertegenwoordigt namelijk je organisatie en is vaak degene die in contact komt met de ‘klanten’ van je organisatie.

 

Kennismakingsgesprek
Wat kun je in het kennismakingsgesprek allemaal bespreken?
• Leg de vrijwilliger uit wat je organisatie doet.
• Leg de vrijwilliger uit welke werkzaamheden van hem/haar verwacht worden.
• Leg de vrijwilliger uit welke houding je verwacht.
• Vraag de vrijwilliger naar de reden om deze functie te willen vervullen en wat hem/haar er leuk aan lijkt.
• Vraag de vrijwilliger naar zijn sterke en zwakke kanten.
• Waar wil de vrijwilliger ondersteuning bij hebben?
• Werkt de vrijwilliger graag samen of alleen en komt dat overeen met deze functie?
• Vertel de vrijwilliger wat de organisatie hem/haar biedt (verzekering, onkostenvergoeding, gezelligheid, begeleiding, scholing).
• Spreek een proefperiode af van ten minste een maand. Hierin kan de vrijwilliger bekijken wat het werk inhoudt en of hij/zij het leuk vindt. De organisatie kan bekijken of de vrijwilliger geschikt is.
• Spreek gelijk af dat er aan het einde van de proefperiode een gesprek plaats vindt waarin beiden aangeven of men vindt geschikt te zijn voor deze functie, wat de wensen zijn van de vrijwilliger t.a.v. het werk, wat er minder goed gaat.
• Aan het einde van de proefperiode kan er een vrijwilligersovereenkomst gemaakt worden waarin afspraken genoteerd worden.