Bestuur

Het bestuur van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen is volledig onbezoldigd en bestaat uit:

- Willem Berkhout, voorzitter

- Fokke Kijlstra, penningmeester

- Mieke Welschen, bestuurslid

- Dorine Bolderman, bestuurslid