Informatie en Advies

Rechten en plichten voor vrijwilligers

Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen. Maak goede afspraken over:

  • de inhoud van het werk;
  • werktijden en het aantal uren dat je werkt;
  • begeleiding en scholing;
  • verzekering;
  • onkostenvergoeding.

Onkostenvergoeding

Hoe zit het precies met vergoedingen voor vrijwilligers?
Organisaties zijn niet verplicht een (onkosten)vergoeding te betalen. Organisaties die dat wel doen, vergoeden vaak gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) of geven een (vaste) vergoeding per dagdeel. Meestal betaal je van deze vergoeding ook de reiskosten.
De overheid heeft bepaald dat een bedrag van maximaal €150,- per maand en € 1.500,- per jaar, per vrijwilliger, onbelast is.  Er bestaan wettelijke regels voor het ontvangen van een vergoeding naast betaald werk of een uitkering. Meer over vrijwilligersvergoedingen.

Verzekering

Het is belangrijk dat je tijdens het vrijwilligerswerk verzekerd bent. De gemeente Nijmegen heeft de collectieve VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten (de Pluspolis), dit is een secundaire verzekering. Wil je weten of deze verzekering ook geldt voor de organisatie waar jij voor werkt of gaat werken? Bekijk hier de brochure, lees de productvoorwaarden of  ga naar de digitale balie van de gemeente Nijmegen om een schadeformulier in te vullen.
Informeer ook bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen hoe zij het geregeld hebben. Lees hier meer over verzekeringen in het vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk en het UWV

Als je een uitkering hebt mag je in principe vrijwilligerswerk doen. Je hebt alleen wel toestemming nodig van jouw uitkeringsinstantie. Neem dus altijd contact op met je consulent om problemen achteraf te voorkomen. Van belang is dat je geen werkzaamheden gaat doen waarvoor normaal gesproken loon moet worden betaald. Ook mag het vrijwilligerswerk geen belemmering vormen voor het accepteren van een reguliere baan.

Als je een WW-uitkering ontvangt mag je ook vrijwilligerswerk doen. Hieraan zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden. Meer informatie lees je hier.

Vrijwilligerswerk en een bijstandsuitkering

Krijgt iemand een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van de uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 150 per maand is en maximaal € 1.500 per jaar (deze bedragen zijn verhoogd per 1 april 2017).

Voor vrijwilligers onder de 27 jaar met een bijstandsuitkering geldt dat iedere betaling anders dan een vergoeding van de daadwerkelijke kosten gekort wordt op de uitkering.

 

Vrijwilligerswerk en loopbaanbegeleiding

Sommige vrijwilligers gaan met behulp van een loopbaanbegeleider aan de slag. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een pyschiatrische achtergrond of mensen met een verslavingsverleden. Zij gaan bijvoorbeeld via het project 'Bijzonder Werkt' bij een (maatschappelijke) organisatie als vrijwilliger aan het werk.
Lees hier de instructies voor clienten van loopbaanbegeleiders