Missie en visie

Visie

De VWC versterkt en ondersteunt het vrijwilligerswerk in Nijmegen en omgeving. Centraal staat het werken aan een duurzaam evenwicht tussen de vraag naar vrijwilligers vanuit maatschappelijke organisaties, en het aanbod daarvoor van individuele vrijwilligers. We zorgen dat de talenten, kennis en ervaring van vrijwilligers worden benut ten gunste van de samenleving en van het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De VWC wil vrijwilligers stimuleren en ondersteunen door hen alle mogelijke ruimte, professionele ondersteuning en waardering te geven. Speciale aandacht heeft de VWC voor mensen met een participatieachterstand. Tegelijk informeert en adviseert de VWC maatschappelijke organisaties over het opzetten van en uitvoering geven aan kwalitatief goed vrijwilligersbeleid. De VWC Nijmegen wil fungeren als een onafhankelijk kennis- en adviescentrum voor andere maatschappelijke organisaties, met als doel het vrijwilligerswerk in Nijmegen en omgeving in de breedte te versterken.

Missie

De VWC bevordert een maatschappelijk klimaat dat uitdaagt en uitnodigt tot vrijwillige inzet, en daardoor ook tot participatie van burgers, organisaties en bedrijven. We dragen eraan bij vrijwillige inzet voor de toekomst te behouden en waar nodig uit te breiden. We zijn ervan overtuigd dat vrijwillige inzet voor een leefbare samenleving van onschatbaar belang is omdat het:

  • onbetaalbare zorg, diensten en activiteiten oplevert;
  • de meest vanzelfsprekende manier is om maatschappelijke betrokkenheid te uiten;
  • velen de mogelijkheid biedt om maatschappelijk mee te doen;
  • sociaal kapitaal, sociale netwerken en onderling vertrouwen oplevert;
  • een positieve invloed heeft op individueel welzijn, gezondheid en het gevoel van eigenwaarde;
  • bijdraagt aan het ontwikkelen en uitbreiden van persoonlijke en sociale vaardigheden;
  • en mensen kan verbinden met de arbeidsmarkt.

 

Nieuwsgierig naar ons beleid?

Wil je meer weten? Download hier ons Strategisch beleidsplan 2018 - 2022. Hierin lees je waar de Vrijwilligerscentrale Nijmegen voor staat. Ook lees je over actuele ontwikkelingen, en de doelen die we nastreven. 

Nieuwsgierig naar ons jaarverslag?

Onze jaarverslagen vind je hier