Nieuwsberichten

Betaald werk gaat altijd voor vrijwilligerswerk?

Geplaatst op 16 okt ‘17

Betaald werk gaat altijd voor vrijwilligerswerk…

Het ligt er maar aan vanuit welk perspectief je dit bekijkt. Maar…. als het gaat over mensen met een uitkering dan zou dat in de praktijk wel zo moeten zijn. Mensen met een uitkering die vrijwilligerswerk willen doen moeten zich aan bepaalde regels houden. De belangrijkste regel is dat ze zich beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt.

Uitkering in combinatie met een vrijwilligersovereenkomst
Voor het maken van afspraken over de uitvoering van vrijwilligerswerk sluiten organisaties over het algemeen een vrijwilligerscontract of vrijwilligersovereenkomst, waarbij de laatste benaming in dit kader vanzelfsprekender is.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Organisaties en cliënten moeten op de vrijwilliger kunnen rekenen. Het is dus zaak over en weer duidelijk te maken welke taken de vrijwilliger op zich zal nemen, hoe vaak, wanneer en op welke manier.
Met het aangaan van verplichtingen mag echter het vrijwilligerskarakter van het werk niet verloren gaan. Aan de andere kant is het net zo belangrijk af te spreken hoe je je daarbij als vrijwilliger beschikbaar zal houden voor de arbeidsmarkt. Organisaties zijn zich er niet altijd van bewust dat vrijwilligers met een uitkering problemen kunnen krijgen met de gemaakte, en in een vrijwilligersovereenkomst vastgelegde, afspraken. Vrijwilligers zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij hier in principe zelf afspraken over kunnen, of misschien wel moeten, maken.

De gemeente Nijmegen wil organisaties erop attenderen dat zij geen afspraken opnemen in een vrijwilligersovereenkomst die “het zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt” in de weg staan en in strijd zijn met de verplichtingen van mensen met een uitkering. Als er een conflict of spanning ontstaat tussen de afspraken die iemand heeft gemaakt in het kader van het vrijwilligerswerk en verplichtingen vanwege de uitkering, gaan deze laatste voor.

Doelstelling is dat de afspraken bijdragen aan duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen. Uiteraard is het belangrijk dat de afspraken zodanig gemaakt worden dat beide partijen hier mee uit de voeten kunnen.

Voorbeelden van mogelijke afspraken:

  • Wanneer voor vervanging een beroep moet worden gedaan op de betreffende vrijwilliger, wordt rekening gehouden met dagen waarop hij/zij niet beschikbaar is. Het schept duidelijkheid over en weer als deze dagen ook worden benoemd.
  • Voor activiteiten in het kader van het verkrijgen van betaald werk zoals sollicitatietraining, sollicitatiegesprekken e.d. kan de vrijwilliger altijd vrij krijgen. De vrijwilliger geeft dit zo spoedig mogelijk aan zodat, indien nodig, tijdig vervanging geregeld kan worden. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de afspraken voor dergelijke activiteiten vaak pas kort van tevoren bekend zijn.
  • De vrijwilliger neemt bij het beëindigen van de vrijwilligersovereenkomst in principe een termijn van 1, of in sommige gevallen 2, maanden in acht. Wanneer daar door het aanvaarden van een betaalde baan niet aan kan worden voldaan, dient de vrijwilliger het werk zorgvuldig over te dragen, dan wel af te ronden.

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering kijk hier

Digitaal maatjesplatform gelanceerd!

Geplaatst op 13 okt ‘17

Álle maatjesprojecten bij elkaar op digitaal platform

www.maatjesnijmegen.nl

 

Op een drukbezochte bijeenkomst is op donderdag 12 oktober j.l. de website www.maatjesnijmegen.nl gelanceerd. Betrokkenen bij de Nijmeegse maatjesprojecten waren erbij en verkenden verdere mogelijkheden. Wil je een maatje wórden, of zoek je een maatje voor jezélf: alle maatjesprojecten zijn nu makkelijk te vinden.

Wat is een maatje precies?

'Maatje' is de verzamelnaam voor alle initiatieven waarbij een vrijwilliger een-op-een gekoppeld wordt aan een deelnemer en een periode als coach, mentor of maatje optreedt. Wat doet een maatje? Bijvoorbeeld iemand ondersteunen bij het opdoen van sociale contacten, of iemand helpen die door ziekte, ouderdom of een beperking niet alles zelf kan. Maar ook simpelweg samen leuke dingen ondernemen om iemand uit een sociaal isolement te halen.

Kennismaken en kennis delen

Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst zijn alle coördinatoren van maatjesprojecten in kleine groepen met elkaar in gesprek gegaan. Er is gesproken over het werven en begeleiden van vrijwilligers, deskundigheidsbevordering, dilemma’s en ‘lastige vragen’. Er was veel behoefte om kennis over deze onderwerpen met elkaar te delen. Ook Wethouder Bert Frings was aanwezig tijdens deze gesprekken. Hij liet weten enthousiast te zijn door de ‘gedrevenheid’ van alle aanwezigen. Als klap op de vuurpijl werd het digitale platform gelanceerd, de website! Behalve de coördinatoren van de maatjesprojecten waren ook andere geïnteresseerden (verwijzers, Stips en SWT) hier getuige van. De open en goede sfeer, de hapjes en de drankjes zorgde voor de ideale omgeving om plannen voor de toekomst te maken.

 

Krachten gebundeld in maatjesplatform

Het Platform Maatjesprojecten Nijmegen is een initiatief van Iriszorg, Mee Gelderse Poort, Pluryn, RIBW, Humanitas, Dichterbij, Buddyzorg, Hulpdienst Nijmegen, Swon/NIM en de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Sinds 2014 delen zij hun kennis en ervaring met elkaar. In het Platform Maatjesprojecten Nijmegen bundelen zij hun krachten door samen te werken en zich te organiseren. Wilt u ook deelnemen aan het platform of uw maatjesproject bekendmaken via de website? Neem contact op met de Vrijwilligerscentrale Nijmegen.

Kom ook! 3 inspirerende avonden voor vrijwilligers in het teken van Compassie

Geplaatst op 13 sep ‘17

In samenwerking met Nijmegen stad van compassie, de Wijkfabriek en NEC doelbewust organiseert de Vrijwilligerscentrale Nijmegen:

3 AVONDEN VOOR VRIJWILLIGERS IN HET TEKEN VAN COMPASSIE!

1.  5 oktober: Wat is jouw (com)passie?!

Wat drijft jou om je in te zetten voor anderen? Kom en inspireer elkaar! We trappen deze 3 avonden af met theater, korte verhalen van vrijwilligers en tafelbesprekingen in het Wereldcafé; ‘hoe maken we onze stad nog meer compassievol?’ Uiteraard onder genot van een hapje en drankje.
19.45 tot 22.00 uur l Locatie: Huis van Compassie


2.  26 oktober: Voel de compassie

Samen gaan voor hetzelfde doel. Zijn jouw collega vrijwilligers net zo betrokken als jij? Wat voegt samenwerken met anderen toe, of sta je er helemaal alleen voor? We delen deze avond ervaringen en kijken samen hoe je de compassie meer toe kunt laten nemen bij mensen om je heen. Interessante workshops die deze avond worden gegeven brengen je wellicht op ideeën!
19.45 tot 22.00 uur l Locatie: De Wijkfabriek l programma

3. 16 november: Boost jouw organisatie met meer compassie!

Hoe compassievol is jouw organisatie? En onze stad? Kan Gemeente Nijmegen een bijdrage leveren om de compassie in onze stad te bevorderen? Tijdens deze slotavond in het Goffertstadion gaan organisaties, vrijwilligers en de gemeente met een spetterende afsluiting met elkaar aan de slag om Nijmegen Compassiestad tot een hoger plan te tillen!
19.45 tot 22.00 uur l Locatie: Goffertstadion

Aanmelden kan hier

Samenwerking met Goede Dag, Oud-West

Geplaatst op 14 aug ‘17

Dagelijks activiteiten voor senioren in wijkcentrum De Biezantijn: dat is het project Goede Dag. De Vrijwilligerscentrale Nijmegen werkt er graag aan mee om dit project tot een succes te maken!

Op iedere doordeweekse dag zijn senioren uit de wijk van 10 tot 15 uur welkom in een gezellige omgeving; voor een praatje bij een kop koffie, en om deel te nemen aan afwisselende activiteiten. Vanaf 6 september 2017.

Klik hier om het nieuwsarchief te bekijken.

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken