Het hippe zusje van de Vrijwilligerscentrale is geboren!

Geplaatst op 17 april 2019 12:13

Voelen jonge mensen zich aangesproken door de Vrijwilligerscentrale? Niet genoeg! Maar dat gaat veranderen. De Vrijwilligerscentrale Nijmegen gaat een experiment aan. Mét en voor jonge mensen. Het hippe zusje van de Vrijwilligerscentrale laat vanaf nu haar stem horen.

Op 5 april 2019 sloten tien jonge mensen – studenten ROC, HAN en Radboud Universiteit en starters – zich op in de Vrijwilligerscentrale. Tijdens een zogenaamde LABhack van RvN@LAB gingen zij op zoek: waar liggen kansen voor de Vrijwilligerscentrale?

LABhack: intensief op zoek naar ideeën 

Het evenement leverde snel inzichten op. Zo werd duidelijk dat het imago van de Vrijwilligerscentrale niet aankomt bij jonge mensen. Dat begint al bij de term ‘vrijwilligersWERK’. Verander het frame, zo luidt het advies van de jonge mensen. Focus op ervaring, zo stelden ze. Ervaring in de zin van iets meemaken, maar ervaring ook in de zin van competenties opdoen. Dus vanaf nu nooit meer vrijwilligerswerk, maar altijd vrijwilligerservaring.

Moet dan de Vrijwilligerscentrale helemaal veranderen? Misschien ooit, maar durf te beginnen met een experiment met en voor jonge mensen. De deelnemers van de LABhack bleven niet steken in praten over, maar gingen meteen over tot actie. Zij formeerden ter plekke een LABteam, dat aan de slag gaat met drie kernopdrachten:

1. Bouw een eigen jongerencommunity naast, maar ook in de Vrijwilligerscentrale

2. Gebruik daarvoor LinkedIn voor informatie, en Instagram voor inspiratie en werving

3. Kijk naar de ervaringen van de Vrijwilligerscentrale met het trainen & coachen van jonge mensen en het bemiddelen naar passende arbeid. Vertaal die in concrete tools en uiteindelijk in producten

Ideeën en uitkomsten vanuit het LABteam worden telkens getoetst aan de wijsheid en de ervaring van andere jonge mensen. Zo is er binnenkort een brainstormsessie met studenten van de Bedrijfskundewinkel van de Radboud Universiteit, en een ontmoeting met communicatiestudenten van Studievereniging Ruis van de HAN.

Een mooie opbrengst; wordt vervolgd!