Energieke kick-off van RvN@innoveert vrijwilligerswerk

Geplaatst op 04 april 2018 22:40

Op 3 april 2018 was de kick-off van RvN@innoveert vrijwilligerswerk. Zo'n vijftien denkers en doeners uit verschillende disciplines schetsten een beeld over het vrijwilligerswerk in de toekomst. Wat zou er dan in de toekomst veranderd zijn? Welke innovatie is daarbij nodig?

       

Kristie Lamers (directeur RvN@) en Mirjam Kaptein (directeur Vrijwilligerscentrale - VWC) gaven een korte aftrap over de inzet van RvN@ voor innovatie en groei in de regio, en het belang van innovatie voor het vrijwilligerswerk. De ambitie van de VWC is om in 2020, bij het 40-jarig bestaan, een kanteling teweeg te hebben gebracht waardoor de weg naar vrijwilligerswerk gemakkelijk te betreden is. Ook voor doelgroepen die nu niet worden bereikt. Hoe maken we vrijwilligerswerk woest aantrekkelijk, en de weg er naartoe een feestje? Wat zou er dan in de fysieke wereld veranderd zijn?

Concrete actie, nieuwe processen

Met beperkte middelen een groot resultaat bereiken, en op een verrassende manier nieuwe doelgroepen aanspreken; dat vraagt om inzet van technieken uit de 'guerillamarketing', was de gedachtegang die opkwam bij de brainstorm aan de ene kant van de tafel. Creatieve ideeën voor concrete acties borrelden flink op. Aan de andere kant van de tafel werd nagedacht hoe het 'merk' Vrijwilligerscentrale een nieuwe, frisse lading kan krijgen. Door andere manieren van werken, ruimte creëren voor andersoortige projecten, nieuwe samenwerkingen aan te jagen, onderzoek te doen en te experimenteren. 

Food for thougt

Tijdens de bijeenkomst bracht Maaike Borsboom live de resultaten in beeld, getekend op flipover. Dat stimuleerde om de gedachten en ideeën concreet te formuleren. De visualisaties zijn bovendien een leidraad bij de volgende stappen op weg naar innovatie.

    

Afbeelding 1                                                         Afbeelding 2  

Spijkers met koppen

We gaan concreet aan de slag met een experiment (zie afbeelding 1). De kern van een guerillateam werd daarvoor ter plekke samengesteld. Het komende half jaar worden drie verrassingsacties uitgevoerd vanuit de gedachte: 'Werf waar ze zijn'. In een bedrijf, een culturele- en een sportomgeving gaat het guerillateam met een hulpvraag voor een concrete klus vrijwilligers 'on the spot' werven. De klussen worden aangeleverd door de Vrijwilligerscentrale. De vrijwilligers die met de betreffende klussen aan de slag gaan, worden gestimuleerd om hun vrijwilligerservaring te delen met het eigen netwerk. Zo kan de 'vonk overslaan' op nieuwe groepen vrijwilligers en kan deze energie zich als een olievlek uitbreiden over de regio.

Voor het concept van 'de hippe zus van de Vrijwilligerscentrale' (zie afbeelding 2) wordt een vervolgsessie gepland om dit meer handen en voeten te geven. Klik hier voor meer info over RvN@.