Organisatieondersteuning

Vrijwilligerscentrale Nijmegen ondersteunt u graag bij alle vragen rondom vrijwilligerswerk.


Advies

Maatschappelijke organisaties kunnen kosteloos bij ons terecht voor informatie en advies over verschillende gebieden van vrijwilligerswerk. Denk aan het (verbeteren van het) vrijwilligersbeleid, het vinden en behouden van vrijwilligers, het opstellen van een vrijwilligerscontract of begeleiding en waardering van vrijwilligers.
Bekijk ook eens dit overzicht van handige documenten en links.


Netwerkoverleggen

De Vrijwilligerscentrale stimuleert en faciliteert organisaties om kennis en ervaringen te delen, zodat zij samen actuele vraagstukken rondom vrijwilligerswerk kunnen bespreken en aanpakken. De afgelopen jaren zijn een aantal netwerken ontstaan voor verzorgingscentra, ziekenhuizen, mantelzorg en maatjesprojecten. We merken toenemende behoefte van organisaties om elkaar te leren kennen en samen te werken, ook in andere sectoren, en onderzoeken tegelijkertijd de behoefte aan nieuwe netwerken. Heeft u interesse om deel te nemen, neem dan contact met ons op.

Samenwerking bedrijfsleven & maatschappelijke organisaties

Dit is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen. Het doel van dit netwerk is het tot stand brengen van een samenwerking tussen maatschappelijk betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties. Lees meer… 
 

Vrijwilligersfonds

Via het vrijwilligersfonds van de gemeente Nijmegen kunnen vrijwilligersorganisaties en individuele vrijwilligers een subsidie aanvragen voor het ondersteunen, waarderen en werven van (nieuwe) vrijwilligers.
Lees meer...