Projecten

Het is niet voor iedereen even eenvoudig om op eigen gelegenheid een passende vrijwilligersplek te vinden. Sommige doelgroepen behoeven extra hulp en begeleiding bij het vinden van geschikt vrijwilligerswerk. Hiervoor heeft de Vrijwilligerscentrale Nijmegen verschillende projecten opgezet.

 

project BIJZONDER WERKT
Richt zich op de participatie van mensen met een psychiatrische – en/of verslavingsachtergrond middels vrijwilligerswerk door  bemiddeling van vrijwilligerswerk op maat, ter vergroting van een succesvolle plaatsing en verloop. Meer…
In samenwerking met:  Pro Persona, RIBW Nijmegen Rivierenland, Pompestichting en Iriszorg en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties

project MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Biedt middelbare scholieren de kans kennis te maken met de maatschappij en het onbezoldigd inzetten voor een ander door middel van het doen van (kortdurend) vrijwilligerswerk. Meer…
In samenwerking met: Nijmeegse scholen voor voortgezet onderwijs en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties

project AAN DE SLAG
Het organiseren en begeleiden van vrijwilligersklussen speciaal voor vluchtelingen en asielzoekers. Activering, participatie en zinvol bezig zijn, dragen bij om psychosociale problemen te voorkomen. Meer…
In samenwerking met: Asielzoekerscentrum Nijmegen en PHAROS en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties

project EUROPASS
Benoemt en erkent competenties die vrijwilligers hebben opgedaan in het vrijwilligerswerk. Het officiële Europees geldende certificaat biedt inzicht in de eigen kwaliteiten en is een mooie aanvulling op het CV, vooral voor diegenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Meer...
In samenwerking met: Europass Nederland en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken