Samenwerkingspartners

Uiteraard werkt de VWC Nijmegen nauw samen met andere instanties om zo ondersteuning aan de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties te kunnen geven. Dit gebeurt zowel op landelijk, regionaal als op plaatselijk niveau. Daarbij werken we samen op structurele basis en op tijdelijke basis (bij projecten). Het doel hiervan is om het vrijwilligerswerk op stads- en op wijkniveau te versterken.

Onze belangrijkste partners:

project Bijzonder Werkt

Pro Persona, RIBW Nijmegen Rivierenland, Pompestichting en Iriszorg

project maatschappelijke stage

Nijmeegse scholen voor voortgezet onderwijs en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties

project Aan de Slag

Asielzoekerscentrum Nijmegen en PHAROS

RvN@ (voorheen: Rijk van Nijmegen 2025)

Een dynamische beweging van ondernemers, overheden, instellingen, investeerders en inwoners van het Rijk van Nijmegen, voor stimuleren van innovatie en economische groei.

Bekijk de magazines van RvN@: 1e editie2e editie

* Samenwerkingsverband MaS zuid oost Gelderland

Samenwerkingsverband in de regio Arnhem / Nijmegen / Achterhoek van ruim 50 scholen in het voortgezet onderwijs, 18 vrijwilligerscentrales en 25 gemeenten, voor samenwerking en afstemming voor de maatschappelijke stages.

+ Regionaal Digitaal Samenwerkingsverband

Caleidoz/Vrijwilligerscentrale Zevenaar, Elk Welzijn Culemborg, MEER Welzijn Wijchen, Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen, Mikado Welzijn/Vrijwilligerscentrale Duiven Westervoort, VIVA Rheden/Loket Vrijwillige Inzet, Voormekaar/Vrijwilligerscentrale Druten, Welzijn Bommelerwaard, STUW/Vrijwilligerssteunpunt Overbetuwe, Perspectief/Vrijwilligers Informatie Punt Beuningen, Vrijwilligerscentrale Welzijn Rijnwaarden, Vrijwilligersondersteuning Mook en Middelaar, Vrijwilligerssteunpunt West Maas en Waal.

Netwerk informele hulp en ondersteuning

Vertegenwoordigers van Hulpdienst, Zonnebloem, VPTZ Nijmegen, Interlokaal, Swon, Sensoor, Stichting Mentorschap Oost Nederland, C.o.i.L., NIM Buddy project, Vriendendienst RIBW, Home-Start, Marikenhuis, Raad van kerken, ANBO en Humanitas.


Netwerkoverleggen

Netwerk coördinatoren vrijwilligerswerk zorg Nijmegen e.o.
ZZG, Kalorama, de Waalboog, OBG, Huize Rosa, Zorgcentrum Betuweland, Gasthuis St Jan de Deo, Welzijn Groesbeek, Malderburgh, Zorgroep Maas en Waal en TVN Zorgt.

Netwerk vrijwilligerswerk gehandicaptenzorg
Pluryn, Blink Vrijwilligerswerk, Het GVO, MEE Gelderse Poort, Trias, WIG en Driestroom.Netwerk vrijwilligerswerk ziekenhuizen Nijmegen e.o.
UMC Radboud, CWZ, Maartenskliniek, Rijnstate, Maasziekenhuis Pantein, Gelre Ziekenhuizen.Cultureel netwerkoverleg vrijwilligerswerk (CNOV)
De Schouwburg, De Vereeniging, Lindenberg, Museum het Valkhof, Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, muZIEum, N1 en Oriëntalis.Klankbordgroep Maatjesprojecten

Samenwerking buiten projecten: