Armoede, signaleren en handelen

Veel vrijwilligers geven aan dat ze wel weten dat armoede bestaat maar dat ze dit nauwelijks tegenkomen, geen signalen hiervan opvangen. Toch krijgen vrijwilligers wel degelijk te maken met mensen met een laag inkomen. Onder hen zijn ook kinderen die leven in armoede. Het zijn vaak ingewikkelde situaties. Door aan te sluiten bij de leefwereld en behoefte aan hulp kunnen vrijwilligers iets betekenen voor deze mensen.

In deze workshop komen een aantal elementen uit uw dagelijkse praktijk aan de orde: Wat is de impact van armoede? Hoe kunt u armoede herkennen? Hoe maak je dit bespreekbaar? En wat kunt u in uw functie eigenlijk doen?

De workshop wordt u aangeboden door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En is tot stand gekomen in samenwerking met (ervarings-) deskundigen uit de Nijmeegse praktijk.

Wanneer: 26 april 10.00 - 12.00
locatie: HAN Molkenboerstraat
kosten: geen 

meer info en aanmelden

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken