Training 'Sterker worden in je eigen keuzes maken'- Zelfregiecentrum Nijmegen

Tijdens de training 'Sterker worden in je eigen keuzes maken' onderzoek je wat zelfregie voor jou betekent. En: wat heb jij hiervoor nodig? Zelfregie gaat namelijk niet altijd om 'het zelf doen', maar om het zelf bepalen. Er zijn 4 bijeenkomsten: 9, 16, 23 mei en 6 juni van 11.00 - 13.00 uur.

Meer informatie en opgeven:

https://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/nijmegen/scholingsplatform/189