Training 'Sterker worden in je eigen keuzes maken'- Zelfregiecentrum Nijmegen

Tijdens de training 'Sterker worden in je eigen keuzes maken' onderzoek je wat zelfregie voor jou betekent. En: wat heb jij hiervoor nodig? Zelfregie gaat namelijk niet altijd om 'het zelf doen', maar om het zelf bepalen. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten; start 3 september 2019.

Meer informatie en opgeven:

https://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/nijmegen/scholingsplatform/189