Training 'Mindfulness'- Zelfregiecentrum Nijmegen

Wat is Mindfulness? Mindfulness is bewust en zonder oordeel aandacht hebben voor elke ervaring in het hier en nu. Wil je leren anders om te gaan met stress en de moeilijkheden in je leven? Misschien kan MINDFULNESS je helpen! Start training: 1 oktober 2019.

Voor meer informatie en aanmelden:

https://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/nijmegen/scholingsplatform/193