Vrijwilligerswerk voor speciale doelgroepen

Het is niet voor iedereen even eenvoudig om op eigen gelegenheid een passende vrijwilligersplek te vinden. Sommige doelgroepen hebben extra hulp en begeleiding nodig bij het vinden van geschikt vrijwilligerswerk. Speciaal voor deze doelgroepen heeft de Vrijwilligerscentrale Nijmegen verschillende projecten opgezet.

Succesvolle match

De kans op een succesvol verloop bij de organisatie waar zij als vrijwilliger aan de slag gaan, wordt door extra begeleiding vanuit de Vrijwilligerscentrale vergroot. Dat is belangrijk voor de vrijwilliger, maar zeker ook voor u als organisatie. Wij bieden uw organisatie advies en ondersteuning bij de inzet van speciale vrijwilligers binnen uw organisatie.

Heeft u interesse om deze vrijwilligers een plaats te bieden?  Neem contact op met onze medewerkers.

 

Project Bijzonder Werkt
Richt zich op de participatie van mensen met een psychiatrische – en/of verslavingsachtergrond middels vrijwilligerswerk door  bemiddeling van vrijwilligerswerk op maat, ter vergroting van een succesvolle plaatsing en verloop.
In samenwerking met:  Pro Persona, RIBW Nijmegen Rivierenland, Pompestichting en Iriszorg en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties
Meer informatie en aanmelden

 

Project Aan de Slag

Organiseert en biedt begeleiding bij vrijwilligersklussen voor vluchtelingen en asielzoekers. Activering, participatie en zinvol bezig zijn, dragen bij om psychosociale problemen te voorkomen.
In samenwerking met: Asielzoekerscentrum Nijmegen en PHAROS en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties

Meer informatie en aanmelden

 

Project Maatschappelijke stage
Biedt middelbare scholieren de kans kennis te maken met de maatschappij en het onbezoldigd inzetten voor een ander door middel van het doen van (kortdurend) vrijwilligerswerk.
In samenwerking met: Nijmeegse scholen voor voortgezet onderwijs en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligerswerk Op Maat (VOM)

Met de dienst 'Vrijwilligerswerk Op Maat' helpt de Vrijwilligerscentrale mensen die het moeilijk vinden om zelf een geschikte vrijwilligersplek te vinden. Je kunt je aanmelden voor een intakegesprek in het Bemiddelingscentrum (BC). Soms ook vindt de aanmelding plaats via het project ‘Bijzonder Werkt’ of via externe maatschappelijke organisaties.

Na het intakegesprek krijg je (begeleide) bemiddeling en volgt de eventuele plaatsing. Vind je het prettig om tijdens je vrijwilligerswerk in contact te blijven met de medewerker van het BC? Geen probleem, we maken graag een afspraak met je waarbij we de voortgang bespreken. Daarnaast kun je ook voor praktische vragen bij ons aankloppen, bijvoorbeeld als je graag meer uren als vrijwilliger aan de slag wilt. 

Informeren of Vrijwilligerswerk op Maat iets voor jou is? Neem dan contact op met Hetty Lamers, h.lamers@vwc-nijmegen.nl  024-8200020.

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken