Vrijwilligerswerk voor speciale doelgroepen

Het is niet voor iedereen even eenvoudig om op eigen gelegenheid een passende vrijwilligersplek te vinden. Sommige doelgroepen hebben extra hulp en begeleiding nodig bij het vinden van geschikt vrijwilligerswerk. Speciaal voor deze doelgroepen heeft de Vrijwilligerscentrale Nijmegen verschillende projecten opgezet.

Succesvolle match

De kans op een succesvol verloop bij de organisatie waar zij als vrijwilliger aan de slag gaan, wordt door extra begeleiding vanuit de Vrijwilligerscentrale vergroot. Dat is belangrijk voor de vrijwilliger, maar zeker ook voor u als organisatie. Wij bieden uw organisatie advies en ondersteuning bij de inzet van speciale vrijwilligers binnen uw organisatie.

Heeft u interesse om deze vrijwilligers een plaats te bieden?  Neem contact op met onze medewerkers.

 

Project Bijzonder Werkt
Richt zich op de participatie van mensen met een psychiatrische – en/of verslavingsachtergrond middels vrijwilligerswerk door  bemiddeling van vrijwilligerswerk op maat, ter vergroting van een succesvolle plaatsing en verloop.
In samenwerking met:  Pro Persona, RIBW Nijmegen Rivierenland, Pompestichting en Iriszorg en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties
Meer informatie en aanmelden

 

Project DOORstart! (voorheen Bijzonder Werkt 3.0)
Vrijwilligerswerk als opstap naar betaald werk. Met het doorlopen van een succesvol traject kan de kans op betaald werk aanzienlijk worden vergroot. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders.
In samenwerking met: WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.
Meer informatie en aanmelden

 

Project Aan de Slag
Organiseert en biedt begeleiding bij vrijwilligersklussen voor asielzoekers. Activering, participatie en zinvol bezig zijn, dragen bij om psychosociale problemen te voorkomen en biedt mogelijkheden om het land en de mensen te leren kennen en de taal te oefenen.

In samenwerking met: Asielzoekerscentrum Nijmegen (COA), PHAROS en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties
Meer informatie en aanmelden

 

Project Maatschappelijke stage
Biedt middelbare scholieren de kans kennis te maken met de maatschappij en het onbezoldigd inzetten voor een ander door middel van het doen van (kortdurend) vrijwilligerswerk.
In samenwerking met: Nijmeegse scholen voor voortgezet onderwijs en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties