Verantwoording

ANBI status

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen heeft onder de naam Stichting Vrijwilligerscentrale Nijmegen een ANBI status ontvangen (maart 2015). ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het gevolg hiervan is dat  donateurs een gift aan de Vrijwilligerscentrale (geheel of gedeeltelijk) van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken. Voor de voorwaarden kunt u kijken op www.belastingdienst.nl. Omdat wij als stichting door deze ANBI status geen schenking- en erfbelasting hoeven te betalen komen giften geheel ten goede aan onze werkzaamheden ten behoeve van het stimuleren en versterken van vrijwilligerswerk in Nijmegen. Binnenkort leest u meer over de mogelijkheden tot het doen van een gift in het kader van specifieke projecten.

Jaarverslagen

 

 

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017 in cijfers

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016 in cijfers

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015 in cijfers
Jaarverslag 2015 
Jaarverslag 2014 in cijfers 
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2013 in cijfers

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Statuten

Statuten Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Beloningsbeleid

Medewerkers van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen, inclusief de directeur, worden beloond volgens de CAO SOCIAAL WERK Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening 2017-2019. 

  

Vrijwilligerscentrale Nijmegen, KvK nr. 41056065, RSIN: 005784086.